Biodiversitet

Det arbejder vi med:

Tekst til "Det arbejder vi med"

Gruppens medlemmer:

Kristian Jensen 
Bent Olsen
Frede Haukrogh
Elmo Flaskager
Jens Ladefoged