Det grønne Skjern

Det arbejder vi med:

Som en hovedby i RKSK’s naturens rige, ønsker vi at gøre Skjern grønnere til gavn for borgere, gæster og naturen* i samarbejde med kommunen og andre interessenter i regi af Gentænk Skjern/Skjern udviklingsforum

Fokusområder:
 Ringvejen
 Fredsskoven
 Vild med vilje områder
 Erfaringsopsamling
 Inspirationsarrangement i efteråret 2021
 Opfange gode ideer

*Til gavn for naturen vil sige, at tiltag skal udmønte sig på en sådan måde, at det fremmer den vilde natur fx
mht. biodiversitet mm.

Gruppens medlemmer:

Kristian Jensen 
Bent Olsen
Frede Haukrogh
Elmo Flaskager
Jens Ladefoged