Den Grønne Korridor

Folderen: Ta´ turen og udforsk....

 

Hent folderen/retrieve the folder/Broschüre herunterladen:

 

Dansk  Tysk   Engelsk

Sådan startede det hele.

Onsdag den 12. oktober 2016 blev en milepæl i projektet Den Grønne Korridor, hvor 1. spadestik blev taget og anlægsarbejdet gik i gang.

Formand for styregruppen Bent Olsen stod for velkomsttalen og sammen med projektleder Søren Frederiksen førte han også spaden til 1. spadestik. Byrådsmedlem og medlem af TMU, Søren Elbæk, holdt talen på vegne af Ringkøbing-Skjern Kommune.

Ting tager tid og gode ting kan tage længere tid. Fra ide til 1. spadestik er der gået næsten 4 år og de økonomiske muligheder startede med 1. mio. kr. fra Ringkøbing-Skjern Kommune.

Herefter søgte Skjern Udviklingsforum Nordea-Fondens pulje “Det gode liv i byen” og i slutningen af 2014 valgte Nordea-Fonden at støtte den Grønne Korridor med  6,2 mio. kr. og projektet kunne dermed for alvor komme igang. Arkitektfirmaet Bo Christensen, Skjern, har tegnet stregerne og en omfattende borgerinddragelse varede det meste af 2015 og er fortsat i 2016.

Efterfølgende er der projekteret på baggrund af ønskerne og projektet var i udbud i sensommeren 2016, hvor Hee Enterprise vandt opgaven.

Skjern Produktionsskole producede delene til de enkelte byrum og RKSK-Drift vandt udbuddet på planteopgaverne og udfører disse.

Der blev entreret med Ringkøbing-Skjern Museum om formidlingsopgaven, hvor den gode fortælling skal kommunikeres ud. Resultatet kan se på de infostandere, der er placeret i hvert byrum. 

Korridoren blev indviet den 9. september 2017 ved en stor fest i byrummet Anlægget.

Den 24. januar 2018 blev der holdt et afsluttende borgermøde, hvor korridoren blev overdraget til borgerne.

Der er blevet udarbejdet vedligeholdelseaftaler mellem Ringkøbing-Skjern Kommune og de enkelte byrum, der nu har fået ansvaret for en del af den daglige vedligeholdelse. 

Den Grønne Korridor besøges af mange, og der kan ved henvendelse til bestyrelsen forespørges om mulighed for en guidet tur.

 

Organiserede besøg i Korridoren

Vi har rigtigt mange besøgende i Den Grønne Korridor. Vi har lavet en opgørelse, over de organiserede besøg, der har været. 

Hvis du er medlem af en gruppe, der kunne tænke sig at få en rundtur i hele eller dele af korridoren, så ret en henvendelse til et af Skjern Udviklingsforums bestyrelsesmedlemmer for at aftale nærmere.

Se oversigt over besøgene her.

Brug af Den Grønne Korridor

Skjern Udviklingsforum håber, at Den Grønne Korridor Skjern bliver til glæde for byens borgere og gæster.

Det er et dejligt, rekreativt område, som skal bruges mest muligt – til at gå, løbe eller cykle en tur, men også til sociale aktiviteter og fysiske udfoldelser i de anlæg, som er etableret.

Det er en fælles opgave at passe på og vedligeholde området, og dette løses i et samarbejde mellem frivillige, Ringkøbing-Skjern Kommune – og alle byens borgere.

Vi opfordrer til at iagttage følgende ”færdselsregler”:

  1. Færdsel i området og benyttelse af de forskellige anlæg (legepladser, forhindringsbaner, søer o.l.) sker på eget ansvar.

 

  1. Kommunen opstiller skiltning ved søen i Byengen, når isen er sikker. Andre steder og i andre tilfælde advarer vi mod at færdes på den usikre is.

 

  1. Skjern Udviklingsforum foretager ikke vandprøver og er ikke ansvarlig for vandkvaliteten i søerne i Den Grønne Korridor.

 

  1. Vi opfordrer til at man holder hunde i snor, og at man tager hensyn til naboerne med musik, støj, parkering o.l., når man opholder sig i området.

 

  1. Hjælp med til at holde området rent og anbring affald i de opstillede affaldsbeholdere.

 

Gratis fiskeri i Den Grønne Korridor Skjern

 

Herunder er links hvor du kan læse, hvor og hvornår du må fiske i Kirkeå, hvilke fiskearter du kan fange og se fredningstider for de enkelte arter. (Kilde: Ringkøbing - Skjern Kommune).

Kirkeå: Fra Klokkebjerg til sammenløbet med Ganer å

Kirkeå: Fra Anlægsvej til Enghavevej

Oversigt over lovligt fiskeri i Kirkeå og Ganer Å