Generalforsamling 2024

Formandens beretning

På foreningens generalforsamling skal man kikke tilbage os se på resultaterne af bestræbelserne.

Der er mange – også flere end jeg vil nævne her.

Når jeg lister op hvad vi har opnået, vil jeg bede jer tænke på at der er mange frivillige bag  - og en dygtig bestyrelse der bruger rigtig mange timer på udviklingen af vores by, også langt ud over bygrænsen.

Sikken en fest, året startede med et brag af en Vinterlys festival.

Et stort arbejde af de mange frivillige, skoler, og firmaer.

Vi blev belønnet med en helt fantastisk lysfestival – man anslår at der var omkring 25 - 30.000 besøgende i Fredskoven.

Heldigvis er der givet grøn lys for en gentagelse i 2025,  - og det bliver igen i Skjern

2 nye Byrum er kommet til, Skjern bro lund ved Dommergården, og Fredskoven.

Der er brugt mange timer på de indledende øvelser, med ansvarsfordeling og visioner for områderne. 

Det store Ege træ, der markerer starten på Skjern bro lund, er blevet befriet, og knejser nu stolt over områderne.

I kan se flere resultater nu efter Kommunen har været derude med en stor knuser fra Hedeselskabet,  - de har fjerne træer og uønsket opvækst. –

Snart vil granitsøjler markere hvor Skjern Brogård og arresthuset lå for mange år siden – informationsskilte der fortæller den spændende historie vil dukke op.

Vi har fået nogle gamle granit vejsten af Museet, der kommer til at markere hjørnerne af de for længst glemte bygninger derude -

I Fredskoven er der opsat 2 flotte strådækkede madpakke shelters fremstillet af de dygtige elever på DHE – heldigt at vi fik dem tilbudt, og havde pengene.

I foråret skal vi have lagt nogle fliser som hytterne kan stå på.

Der arbejdes på at gøre området mere attraktivt med formidling og natur leg.

Vores samarbejde med Ringkøbing Skjern kommune har igen i år været til stor glæde for alle, vi har gode venner her – desværre stopper Søren Frederiksen, og Per Høeg og går på pension, vi ønsker dem et godt otium

Samarbejdet med Tarm Udviklingsforum har været forbilledligt, vi supplerer hinanden godt.

Vi har mange sjove opgaver hen over året.

Hvor henvender man sig når Boumatic vil flytte arbejdspladser til Skjern, og gerne vil have nogle til at fortælle medarbejderne om byens herligheder – 

Hvad kan man bruge 20 000 kubikmeter jord til, når Papirfabrikken skal bygges om?

Sådan nogle ting hjælper vi gerne med.

21. april blev den 4 Gnags bænk indviet, - ”kærester” blev placeret på Bank torvet.

Byens kunstgruppe har været meget flittig med at udsmykke de mange passager i Skjern, tak for det – det er meget flot og spændende, vi ser gerne mere af den slags.

Velkomst ambassadørerne og mange andre gør et stort stykke arbejde, Tak til dem alle.

5. juni Grundlovsfest ved scenen i anlægget, rigtig mange fik en god dag med sang, taler, og gymnastik opvisning af de dygtige elever fra DHE.

16. juni var der indvielse af det nye Skjern Å bad.

En perle ved åen der hurtigt blev meget populært, her mødes man -  soler sig, - bader, - og de virkelig seje bader også om vinteren.

Sankt Hans blev igen fejret på Skjern Å camping, denne gang uden bål pga. tørke – svært at forestille sig i dette regn rekord år.

2. september blev Lundenæs stenen indviet, begivenheden var pænt besøgt trods det afsides sted.

29/30  september løb Spiritz nr. 2 af stablen – Remisen dannede rammerne, - og dem der kom, hyggede sig med smagning af øl og drinks i alle afskygninger.

Begivenheden bliver ikke gentaget i 2024. deltagerantallet står ikke mål med det store arbejde der bliver lagt i det.

10 internationale lys kunstnere fra mange forskellige lande, besøger vores Kommune, og prøve-opstillede lys-kunst på Vandtårnet, og i tunnelen til Amager.

Stærkt inspireret af deres ideer, tumler vi nu med tanken om Skjern som ”Lysets by”

Handelen er jo allerede godt i gang med den fantastiske jule udsmykning af midtbyen.

Lige nu:

Sidste nyt er Tarm/Skjern Biografklub med sal på VGT.

Vi kommer til at arbejde på at begrønne Ringvejen i samarbejde med virksomhederne på  strækningen.

Lige nu er der ved at blive fremstillet en ny gangbro fra Klosterengen over til Oldagerparken.

Vi har fået indflydelse på hvordan den skal se ud, så sikrer vi os at det bliver en flot bro

Merprisen fra en standart bro, betaler Skjern Udviklingsforum.

Der er lagt mange kræfter i at gøre beton Fuglehusene klar til den nye yngle sæson – mange af dem var ødelagt da træerne er groet udenom beslaget og har presset husene i stykker.

Der er limet – støbt op i beton, malet og lakeret – en tilsyneladende nem opgave – kan blive kæmpe stor.

Der er opgaver nok, - så mange at vi må til at prioritere.

Sankt Hans i år bliver sidste gang vi arrangerer det, -  for det første er Campingpladsen til salg, og for det andet så har Margrethe som har arrangeret Sankt Hans i mange år i samarbejde med Børge fra Campingpladsen, valgt at sige tak for denne gang på næste  generalforsamling.

Samme Margrethe arrangerer også Grundlovsfest i samarbejde med Tarm, så den fest hænger også i en tynd tråd – med mindre andre tager over.

Rigtig mange arbejder for at Skjern skal være et dejligt sted at besøge og bo.

Men jeg må være ærlig og sige, at vi får brug for yngre kræfter hvis vi skal holde momentum.

TAK til bestyrelsen,  - op og stå - det er utroligt hvor meget i kan nå på et år

Tak til jer - for jeres medlemskab, og for at i er så gode til at støtte op, når der arrangeres noget.