Generalforsamling 2022

Årsberetning

4. marts 2022

Bestyrelsens beretning for året 2021 ved Lars Foged 

Året 2021 præget af Corona, men alligevel har vi haft et aktivt år i foreningen. Mange af vore aktiviteter foregår udendørs, og det lykkedes i år at afholde Skt. Hans festen, mens det fælles grundlovsmøde med Tarm måtte aflyses. Generalforsamling for 2020 måtte med force majeure skydes til den 6. oktober 2021, men vi holdt tungen lige i munden og havde en god aften på Innovest med fremvisning af deres nye digitale laboratorium om Digital Twins og efterfølgende generalforsamling.

Væsentligt allerede fra start at takke de mange frivillige i bander og forsamlinger direkte under Udviklingsforum eller gennem Gentænk Skjern som har holdt live i alle de mange aktiviteter. Uden jer, var foreningen slet ikke det samme, og uden jer ikke de mange resultater med anlæg og drift. Vores sponsorer har heller ikke forsømt os. Så ”forretningen” er kørt ufortrødent videre.

Skjern Udviklingsforum har ”tre nu fire store ben”, som det vil fremgå og detaljer vil blive fremlagt på generalforsamlingen af forskellige bestyrelsesmedlemmer. Oven i dette fylder helhedsplanerne for Skjern og Tarm og ”det fælles visionære” i sidste og indeværende år.

A.

Alle de løbende forretninger og events og politiske kontakter, som en bestyrelse og en forening skal tage sig af. 

Bestyrelsen har stået skulder ved skulder og har trods Corona holdt diverse møder i små grupper eller på skærmen i hele 2021. Vi er en sammentømret flok, som med forskellige kompetencer tager en tørn med dette og hint og vores computere gløder i dagligdagen. På vores hjemmeside www.skjernudviklingsforum.dk kan de affødte aktiviteter følges.

Det er glædeligt at rigtig mange borgere henvender sig til os med diverse ideer og forslag til at gøre Skjern attraktiv på alle måder. Nogle ønsker, at vi skal være mere politiske, andre at vi skal blande os mindre, så det passer vel nok med vores adfærd, og vi forholder os til vores vedtægter, der fremdeles siger at vi er en upolitisk forening, som har til formål:

 • at medvirke til at udvikle og brande Skjern-området som et godt sted at arbejde, bo, leve, uddanne sig og besøge
 • at understøtte samarbejdet mellem borgere, foreningsliv, erhvervsliv, Skjern Udviklingsforum og de offentlige institutioner i Skjern-området
 • at være en udviklende, koordinerende, formidlende og helhedsorienteret medspiller i Skjern
 • at være dialogpartner mellem kommunen og områdets borgere, hvor dette er relevant
 • at indgå i relevante netværk, herunder i samarbejdet mellem centerbyernes lokalråd indbyrdes og med Ringkøbing-Skjern Kommune.

Vi har heldigvis en rigtig god dialog med kommunens politikere og forvaltning og har stor nytte af samarbejdet. Vi samarbejder også formelt med de fire andre centerbyer, Ringkøbing. Tarm, Videbæk og Hvide Sande, hvor vi bakker op om hinandens aktiviteter.

Vi vil gerne overordnet bidrage til events og liv i byen og meget gerne i samarbejde med andre foreninger. Flere tilbagevendende begivenheder er blevet en tradition. Grundlovsfesten sammen med Tarm. Skt. Hans festen på Campingpladsen. Medvirken til Handelsforeningen forskellige Open By Night arrangementer, indvielser og receptioner hver gang, der er noget at fejre, Affaldsindsamling og vi kunne blive ved. Vi husker dog på, at vi er én af mange foreninger i byen og SAMMEN gør vi byen spændende. Vi møder aldrig nej, når vi byder op til dans og siger heller ikke nej til en swing om med andre aktører. På bedding er bl.a. den store Lysfestival 2023 i samarbejde med kommunen og forhåbentlig mange foreninger her i Skjern. Herom senere på året.

B.

Den Grønne Korridor inklusive Vandhaverne og afledte grønne aktiviteter i byen og ud i Ådalen. 

Den Grønne korridor er i stabil drift og takket være de 5 bander kører det i smør sammen med kommunes folk. Bent Olsen koordinerer sammen med banderne. Et par nyplantninger på vej i samarbejde med de forskellige byrum. Biodiversitetsområderne har været evalueret og bliver justeret en smule, og der er et samlet møde med kommunen i marts. Broerne pynter som altid, p.t. ikke flere på vej.

Vandhaverne blev indviet med folkefest og Water Music i september 2021. Det var dejligt at slutte flere års arbejde officielt af og vise fondsrepræsentanterne, hvad vi har fået for pengene. Vandforsyningen afventer boring fra brønden til Vandhaverne ved Villy Poulsen, og desværre har de tre vandpumper i Sandpuden ikke kunnet klare mosten. Vi leder efter en stabil sag til en højere pris. Niels Peter Jensen og undertegnede håndterer det praktiske sammen med en god grøn og blå bande. Fejer tanken ren 2-3 gange pr år.  Sidste år et privat sangarrangement i Vandtanken. Allerede nu er der i privat regi planlagt hhv. en sangaften og opførelse af et korværk. Vi vil godt koordinere, så ved brug for Vandtanken kan Lars Foged kontaktes.

Forskønnelse og ”oprydning” ved Ringvejen og indfaldsvejene samt Ådalen og dens samlende effekt for Skjern og Tarm har den grønne gruppes specielle interesse og tankerne og mere sammenhæng og ved Ringvejen og bedre og mere spændende alternative stier i Ådalen ligger højt på vores indspark til Helhedsplanerne. Nationalpark blev det ikke til i denne omgang heller, men omvendt er der nu ro om fremtiden og vi kan planlægge hvordan vi bedst bruges og nyder de skønne rekreative arealer omkring og i byen/ byerne. Damsø projektet lurer om hjørnet – vi beretter på generalforsamling om diverse tanker.

C.

Gentænk Skjern med 10 solide arbejdsgrupper og xx engagerede medlemmer.

Gentænk Skjern har nu flere år på bagen og der er efterhånden godt 10 grupper, som er aktive på hvert sit felt. Niels Erik Kjærgaard koordinerer og vil på generalforsamlingen gå i detaljer, men i overskrifter kan siges, at Remisen er fløjet fra reden og klarer sig selv flot. Baneområdet med tunnel og adgang til Remisen afventer folketingsbeslutning om tilskud. Et Career Campus er måske på vej. Skjern Åbad er tæt på startblokken. Gnagsbænke yngler. Legeland i Kulturcentret? Kunsten blomstrer i byens passager. Gavlkunst på vej. Lyskunst prøvekørt i Vandhaverne – mere næste år! Byvandringer, og vi kunne blive ved.

Gentænk Skjern og den flerårige proces har bragt os langt i fornyelse i Skjern By – vi er godt rustede til at kaste os videre ind i Helhedsplanen og koble det ene med det andet i en overordnet ramme. Vi skal se det som en samlet satsning, hvis vi blot tyvstartede konstruktivt med Gentænk

D.

Helhedsplanerne for Skjern og Tarm og det fælles visionære i sidste og indeværende år.

Helhedsplanerne for både Skjern og Tarm har ligget i pipelinen gennem en tid i kommunens prioriterede rækkefølge, Ringkøbing og Videbæk og nogle mindre byer har været gennem processen. Nu blev det vores tur og med forstærket interesse, da det gælder to byer samtidigt, og man kobler ”det fælles visionære” mellem byerne oven på. Aktuelt status er at der har været afholdt i stort fælles borgermøde i Tarm i efteråret. Hele resultatet afsløres til gengæld i Remisen til efteråret

De mange ideer fra borgermødet i Tarm og fra Helhedsplanernes hjemmesides idegenerator er prioriteret, og for nylig blev til forskellige arkitektfirmaer udpeget til at bearbejde alt foreliggende sammen med kommunens byplanlæggere. Vi får så tre sammenhængende planer: En for Skjern, en for Tarm og en fælles. En stor mundfuld, og på sidelinjen er dels 40 udvalgte lokale nøgleaktører og 11 Ambassadører. Et kæmpepuslespil, hvor det kreative kaos er ved at udkrystallisere sig i faktuelle planer. Senere på året forelægges de foreløbige planer ved et borgermøde og det hele stadfæstes politisk til efteråret. I Ugeposten kan I hver måned følge en bid af processen i ”Tanker over åen” der netop fastholder det gode samarbejde mellem vore to byer. Vi kan meget sammen. Hvad vi vil sammen og hver for sig afsløres som sagt endelig på Remisen til efteråret.

E.

Satsninger for år 2022

 • Foreningen vil i alle måder fortsætte sine satsninger og driftsopgaver, som ovenfor beskrevet. Vi er meget opmærksomme på ikke at sætte mere i gang, ind bukserne kan holde til. Herunder nogle temaer, som vi OGSÅ forfølger
 • Formidling i alle afskygninger er en tværgående satsning. Man vil se det i Korridoren og på sigt i Ådalen – i.ø. i samarbejde med Naturstyrelsen, Museet og Tarm – og vi under undervejs med en mindesten og formidling ved Lundenæs Borgbanke. På hjemmesiden er der jo masser af spændende stof forfattet af Elmo Flaskager om vores kunst og markante bygninger. Vi guider også på livet løs i Den Grønne Korridor, i Vandhaverne og i Ådalen. Interesserede henvender sig selv.
 • Kontakt til Ungdomsskolen og Uddannelsescenter Ringkøbing Skjern – UCRS – i Skolebyen er i fokus. Hvad hjælper det, hvis vi i byen og i helhedsplanen indtænker aktiviteter for ”de unge2 uden at de unge er med. Det spor forfølger vi.
 • Velkomstambassadører og bosætning bør afgjort nævnes. Der bygges og ombygges som aldrig før og der er tilflytning til byen. Hvordan byder vi 2de nye2 velkommen?
 • Kunst i al almindelighed i byrummet. Udsmykning af passager pågår. Broerne i sig selv kunstværker. Flot gavlkunst med temaet BÆREDYGTIGHED – et af de 17 verdensmål vil blive sat op i maj måned og pryde stedet de næste 5 år.
 • Vinterlys Skjern 2023 med foreløbigt tema ”Livets vand” tænkes gennemført i uge 8 i 2023 med kommunen og mange foreningers medvirken. Udviklingsforum har banet vejen.

Der er således liv i vores nu godt 10-årige forening. Vi kan stadig bruge nye medlemmer og nye frivillige. Træk din nabo med og fortæl om din/vores ”allesammens” forenings aktiviteter! 

22. februar 2022 /Lars Foged 

 

Referat

 

 

 

 

Ekstraordinær generalforsamling 25. april 2022