Holger Larsens Bro

29.12.2020

Af Elmo Flaskager

Holger Larsens Bro i Skjern Anlæg blev indviet den 18. januar 2014. Til tonerne af melodien ”Til Holger” fra kirkens 12 klokker, komponeret til lejligheden af Bent Fabricius Bjerre og spillet af organist Willy Egmose, klippede Holger Larsens enke, Meta Larsen, snoren. Sammen med familien Larsen var der mødt en hel del mennesker frem denne kolde og fugtige lørdag formiddag for at overvære indvielsen af bro nummer to af ”Skjerns Smukke Broer”.

Holger Larsens Bro er tegnet af Bo Christensen og afløser en ældre og udtjent bro, som måske kan føres helt tilbage til 1910, da Anlægget eller Lystanlægget, som det tidligere hed, blev anlagt. Opførelsen af Holger Larsens Bro er sket i et fint samarbejde mellem en række aktører: Ringkøbing-Skjern Kommunes afdeling for vandløb har udført beregninger og ydet vejledning, Skjern Installationsforretning har installeret broens belysning, Ølstrup Specialbeton har støbt den 20 tons tunge bro, som vognmand Karsten V. Olesen med et af sine specialkøretøjer har løftet på plads på et fundament støbt af entreprenørfirmaet Hansen & Larsen, som i øvrigt også har udført broens smukt mønstrede murværk. Rækværket er udført i galvaniseret stål.

Drivkraften bag ”Skjern Smukke Broer”, Bent Olsen, fra Skjern Udviklingsforum, sagde ved afsløringen, at man havde opsøgt familien bag bygge- og entreprenørfirmaet Hansen & Larsen for at bede om et bidrag til den nye bro. ”De må have holdt et familieråd, for de tilbød at opføre hele herligheden og skænke den til byen”, sagde Bent Olsen og fastslog, at Holger Larsen fortjente at blive mindet for den betydning, han har haft for byen. Til Dagbladet sagde Bent Olsen senere, at Skjern Udviklingsforum er meget taknemmelig for denne flotte gave til Skjern by. ”Broen pynter gevaldigt i Den Grønne Korridor, hvor de syv broer over Kirkeå i den grad trænger til udskiftning”.

Tidligere borgmester Viggo Nielsen sagde i sin tale, at der er meget at sige Holger Larsen tak for og fremhævede, at han var en visionær mand, som har betydet meget for Skjerns udvikling. Han fremstår som en af de ”ildsjæle”, der på mange måder har været med til at gøre en forskel, og som familien Larsen kan se tilbage på med glæde og stolthed. Holger Larsen fortjener at blive mindet med navnet på broen.

Holger Larsens søn, Karsten Larsen, sagde, at der i familien er stolthed over, at hans far blev udvalgt til at lægge navn til broen. ”Far var med til at sætte gang i megen udvikling, og det er helt i hans ånd, at vi er med til at bidrage til dette projekt,” og kastede et blik på broen og fastslog: ”Det er en solidt støbt bro; den holder længe.”

Holger Larsen

Holger Larsen, der blev født den 8. september 1942 i Nysted syd for Dejbjerg, stiftede i 1968 sammen med sin ven, Niels Karl Hansen, bygge- og entreprenørfirmaet Hansen & Larsen. Den første tid arbejdede de to alene i firmaet, men ordrerne voksede, og hurtigt stod det klart, at der var brug for mere arbejdskraft. Den første medarbejder blev ansat, og den udvikling er fortsat siden. I dag er der omkring 90 ansatte.

Da Meta og Holger Larsen blev gift i 1972, overtog de hans fødegård i Nysted, som herefter blev hovedsæde for den hastigt voksende bygge- og entreprenørvirksomhed. Midt i 1990’erne udtrådte Niels Karl Hansen af virksomheden, hvorefter Meta og Holger Larsen blev eneejere. I dag udgøres ejerkredsen af Meta Larsen sammen med næste generation,
Karsten Larsen og Dorte & Brian Meldgaard. De to andre børn, Marianne og Lars, har truffet andre valg.

Med renovering af forretningsejendomme og boliger i primært Jernbanegade og Bredgade satte Holger Larsen sit store aftryk på Skjern Kommunes plan for byfornyelse i 1980’erne og 1990’erne. Byfornyelsen fuldendte Holger Larsen i 2007 med ombygningen af Skjern Banks hovedsæde, som sammen med de øvrige bygninger har givet Banktorvet et markant visuelt løft. Men den vel nok største opgave og kronen på livsværket var, da Holger i 2004-05 udbyggede Skjern Kulturcenter, som rummer en arena med op til 3.000 tilskuere, musikskole og klubhus, et spektakulært byggeri, som senere er blevet udbygget med lounge og flere tilskuerpladser. Herudover har firmaet stået stærkt med ordrer på mange landbrugsbygninger, fabriksbygninger og boliger. Men selv om Vestjylland var Holgers hjemmebane, havde arkitekter og ingeniører i det øvrige land også fået øje på hans nemme og ligefremme måde at forhandle byggeprojekter med.

Holger Larsen var fra midten af 1980’erne medlem af byrådet, og det var især i det magtfulde økonomiudvalg, at Holger Larsens viden og indsigt kom til udtryk. Der blev lyttet, når han markerede sig. Tidligere borgmester Viggo Nielsen fortæller, at Holger Larsen var ”en dygtig og fremsynet politiker, der besad et fantastisk overblik […] og en misundelsesværdig evne til at vurdere, hvad man kunne gøre for at fremskynde en ønsket udvikling.” Blev Holger Larsen spurgt om, hvad dette eller hint kostede, kom svaret prompte. Skulle der enkelte gange lidt udregning til, kom blyanten frem, og efter lidt skriveri på kaffeservietten lå svaret der. I 2003 måtte Holger Larsen trække sig fra byrådet på grund af sygdom. I Skjern Banks bestyrelse fortsatte Holger Larsen frem til, at han som 67-årig faldt for aldersgrænsen. Holger Larsen var desuden gennem årene forankret i det lokale med bestyrelsesposter ved Stauning Skole, i Dejbjerg Vandværk og Dejbjerglund Hallen og som medlem af Dejbjerg Sogns menighedsråd, ligesom han i sin tid var med til at starte Dejbjerglund Efterskole.

Oprindeligt var Holger Larsen landmand og havde været på landbrugsskole og erhvervet Det Grønne Bevis. Ved siden af sit bygge- og entreprenørfirma slap han ikke interessen for landbrug, men drev gennem alle årene fødegården i Nysted og efterhånden også Olesgård og Rindumgård i Stauning-Dejbjerg.

Holger Larsen døde pludselig en aften under en cykeltur den 21. september 2010 og fik sit sidste hvilested på Dejbjerg Kirkegård. Mere end 500 mennesker havde fundet vej til Holger Larsens begravelse.

I en mindeudtalelse i Skjern Dagblad den 22. september 2010 skrev redaktør Jørgen Baungaard, at Holger Larsen var en stovt vestjyde, som man kunne stole på. Han satte pris på at være sammen med mennesker fra alle samfundslag. Samtidig var Holger Larsen et beskedent menneske, når han skulle fortælle om sig selv og sit firma. Men få har som Holger Larsen formået at sætte sit præg på den fysiske udformning i det vestjyske område.

Kilder

Ringkøbing-Skjern Dagbladet, den 22. september 2010

Ringkøbing-Skjern Dagbladet, den 27. september 2010

Ugeposten, den 9. december 2013

Ringkøbing-Skjern Dagblad, den 19. januar 2014

Skjernudviklingsforum.dk

Forhenværende borgmester Viggo Nielsens tale den 18. januar 2014

Link til melodien ”Til Holger” navngivet af Skjern Udviklingsforum: https://www.facebook.com/473994012614634/videos/808331622514203

 

Tilbage

Hele familien Larsen er med til indvielsen, og Meta Larsen klipper snoren til tonerne fra et klokkespil på kirketårnet, komponeret til dagen af Bent Fabricius Bjerre.

 

Således så broen ud før januar 2014.

Og således ser den ud nu.