Det spændende

Hvordan og hvornår er foreningen blevet til?

September 2002

Hvordan og hvornår er foreningen blevet til – og hvad er der sket siden?

Efter kommunesammenlægningen i 2007 blev der behov for et lokalråd/borgerforening i Skjern. Den dynamik og udvikling, der altid har kendetegnet Skjern By, skal gerne holdes i gang. Det var og er tillige nødvendigt, at Skjern og Tarm samarbejder over åen, samtidig med at alle 5 centerbyer skal finde en fælles identitet i den nye storkommune.

I 2011 var der stiftende generalforsamling i Skjern Udviklingsforum, og siden er det gået slag i slag med nu ca. 600 borgere og firmaer i medlemskredsen. Mette Madsen var formand frem til 2016, og herefter har undertegnede haft fornøjelsen at være formand for verdens mest arbejdsomme og kreative bestyrelse. Vi har sammen med borgere og firmaer og kommunen bygget broer, malet tunneller, rengjort byen, købt en scene til at leje, budt velkommen til nye borgere, holdt Skt. Hans fester, Grundlovsfester, og vi har været med, hvor end det har sneet! Vi forsøger at blande os og inddrage andre!

Den Grønne Korridor Skjern med Skjerns Skønne Broer har været det helt store og samlende projekt med stort folkeligt engagement gennem flere år. Den Grønne Korridor er afrapporteret ved velbesøgt møde i januar 2018 og lagt i videre varetægt hos de frivillige i byrumsbanderne i samarbejde med kommunen. Vi følger vort ”barn”, og der ligger et kort over Den Grønne Korridor her på hjemmesiden, - lige til at printe ud, - og for hvert byrum er der masser af fortællinger samme steds – kik selv! I 2020 kunne vi med glæde indvi Vandhaverne i Skjern - Perlen i Den Grønne Korridor – en attraktion som besøges af mange

Fra 2018 har vi haft gang i en stor satsning, nemlig Gentænk Skjern – dvs. stå for en borgerdrevet proces, hvor alle har kunnet tænke tanker og komme med ideer for Skjerns fremtid mod 2030. Var vi for ambitiøse? Næppe, fordi over 100 aktive borgere mødte op ved startskuddet på Innovest den 17. marts 2018.  Her ved udgangen af 2022 er der stadig 10-12 arbejdende grupper med i alt godt hundrede aktive frivillige.

Skjern er i en evig bevægelse!  – kik på hjemmesiden bl.a. under ”Gentænk Skjern - realisering og følg med i projekterne, der er søsat og stadig søsættes. Remisen i Skjern, Beach Volley banen, Skjern Åbad m.m.a.

Fra 2021 har ”Helhedsplanen for Skjern og Tarm og Det Fælles Visionære” fyldt meget i foreningens arbejde. Den næsten færdige plan er under politisk bearbejdning og præsenteres i sin endelige form ved årsskiftet 2022/23.  Flere borgermøde, værksteder og arbejdsgrupper har stået bag udformningen, som er styret af Ringkøbing-Skjern Kommune.

Hvad er formålet med foreningen?

Skjern Udviklingsforum er en upolitisk, borgerdrevet forening, som tager initiativer og gennemfører projekter, som gør Skjern til et endnu bedre sted at bo, leve, uddanne sig og arbejde i. Vi arbejder med fysisk planlægning, infrastruktur og grønne områder, alt i samarbejde med Ringkøbing-Skjern kommune. Dertil vil vi gerne skabe liv med festlige events og fejre højtider sammen. Skt. Hans festen, Grundlovsmøder og Musik i Fredskoven er allerede faste traditioner. Vi forsømmer ikke nogen relevant fejring, snart fejres Banetunnellens 100 års jubilæum.

  • Vi arbejder for forskønnelse af vores by, aktivitet i gaderne og fritidslivet samt et aktivt medborgerskab. Vi lytter til dine ideer og samarbejder med kommunen og byens øvrige foreninger og laver i stigende grad fælles træk med Tarm.
  • Vi mener, at glæden ved og omsorgen for lokal udvikling fint går hånd i hånd med at trække samme vej i Ringkøbing-Skjern Kommune og samarbejder med de andre 4 centerbyer
  • Frivillighed rimer på socialt samvær,  vedligehold og udvikling af de fælles byrum. Vi har glæden af talrige bander og sammenslutninger, som giver et nap med.
  • Vi håber, at du bidrager med et medlemskab og gerne giver en hånd med i vores arbejdsgrupper. Kontakt bestyrelsen eller undertegnede!

Velkommen i fællesskabet mod fælles mål

Gå endelig på opdagelse i vores fyldige hjemmeside, som kan svare på meget. Er du i tvivl om noget, er bestyrelsen og jeg altid parate til at hjælpe - se under ”bestyrelsen” for kontaktoplysninger.

September 2022

Bent Olsen, Mobil 51 90 69 65, Mail gitbent@skjern-net.dk

Formand for Skjern Udviklingsforum siden marts 2023