Byengen

Byengen er centralt placeret mellem Fredensgade i vest og Ringvejen i øst, mod syd byens største parcelhuskvarter og mod nord boligblokke og industri. Der er tre broer over Kirkeå og et omfattende stisystem.

Byrummet er et åbent, græsbevokset område med trægrupper og buskbevoksning indimellem. De gamle engdrag er bevaret og afgræsses af kødkvæg.

Byengen bruges flittigt af områdets mange beboere til gåture, hundeluftning samt gå-, løbe og cykelture, men tilbyder også flere andre aktivitetsmuligheder: En sø med sandbred, fiskeplatform, faunapassage og trædepæle, en petanquebane samt en høj kælkebakke med trappe til udsigtsplatform, tovbane, rutsjebane og ormehuller.

Man kan få oplysninger om områdets historie og udvikling, om dyre- og planteliv samt forslag til naturaktiviteter på infostanderen ved Fredensgade.

Link til plancherne i Byengen

 

Historie: "Eng er agers moder"

Historie: Store Nørgaard: Fra enggård til fattigård og dyrskueplads

Historie: Fra eng og mark til parcelhushaver

Natur: Smådyr i og ved åen

Aktiviteter: Steder til oplevelse ved Kirkeå

Aktiviteter: Leg og læring i naturen

 

Tilbage

Efterårsklargøring i Byengen 2018

Fredag d. 7 september 2018, blev hele Byengen trimmet og gjort efterårsklar.
Denne gang med internationalt islæt. Rigtig mange tyske skolebørn kom forbi.

 

 

Se vedligeholdelsesaftalen mellem Ringkøbing-Skjern Kommune og Byengen.

Træningstrappen på kælkebakken etableres.

En fuldstændig spejlblank sø.