Pressemeddelelse 7. september 2020

 

 

 

 

7. september 2020

Vandhaverne i Skjern åbner. Den store fest udskudt til 2021!

Skjern Udviklingsforum og projektgruppen omkring Vandhaverne i Skjern havde drømt om den helt store folkefest ved åbningen af Vandhaverne den 19. september. Som det er annonceret flere steder, må vi desværre aflyse den berammede fest af hensyn til den aktuelle Coronasituation, meddeler projektleder K.E. Kristensen. Reglerne er så stramme, at det slet ikke ville blive den fest, som vi har drømt om. Festen er udsat til den 29. maj 2021, hvor vi forhåbentlig kan holde en fest, mens solen skinner og folk må komme i større forsamlinger igen .

Lars Foged, formand for Skjern Udviklingsforum beklager også, at folkefesten må udskydes, men understreger at den formelle overdragelse af de tre haver, Vandhaverne, til Ringkøbing-Skjern kommune foregår som planlagt den 19. september. Projektgruppen inklusive arkitekt Bo Christensen mødes dog med Borgmester Hans Østergaard, vandrer over de nye broer og bekræfter dermed symbolsk og på festlig vis de indgåede aftaler.

Fra Udviklingsforums side takkes alle for støtte og opbakning til projektet, ligesom håndværkere fra Hansen og Larsen og Skjern Brolægning har lagt sig i selen for at få det store projekt rettidigt på plads. Kommunens gartnerafdeling følger op med plantning senere på sæsonen.

Over sommeren har Frede Haukrogh og Pia Ellegaard samlet stof fra mange sider til at fortælle om vand og vandværker i Skjern før og nu! – Spændende læsning som vil kunne ses ved indgangen fra Grønningen efter den 19. september eller her på hjemmesiden.

Den Grønne Korridor passes i skøn samdrægtighed mellem Ringkøbing-Skjern Kommune og frivillige grønne bander i hvert af de fem byrum, fortæller Bent Olsen, Niels Peter Jensen og Lars Foged fra Den Grønne Korridor. Modellen har vist sig bæredygtig, og der etableres nu en ny bande, Vandhundene, som skal tage sig af driften af Vandhaverne.  

Vandhaverne er fuldt tilgængelige fra 1. oktober, men det skader ikke at skæve til resultatet gennem hegnet inden da. Projektgruppen glæder sig til, at folk indtager de tre nye haver i Den Grønne Korridor, nemlig Sandpuden, Refugiet og Vandtanken og hjælper os med at passe godt på denne gave til Skjerns forskønnelse, slutter K.E. Kristensen og Lars Foged.