Frode Madsens Broer

27.12.2020

Af Elmo Flaskager

Vandhaverne i Den Grønne Korridor mellem Grønningen og Fredensgade blev indviet den 19. september 2020. Skjern Udviklingsforum har udtænkt ideen, skabt det økonomiske grundlag og været bygherre på anlægget. Formand for Skjern Udviklingsforum, Lars Foged, skriver følgende på foreningens hjemmeside:  ”I forbindelse med etabling af Vandhaverne i Den Grønne Korridor i 2020 blev en enkelt, aldrende træbro nedlagt. Den var endog klassificeret som ”skolevej”. Af samme grund var Ringkøbing-Skjern Kommune villig til at bidrage ved bygning af en ny bro. Ambitionerne for Vandhaverne var og er store! Efter forslag fra arkitekterne Bo Christensen og Mads Bay Møller blev resultatet, at ikke en, men hele to broer, skulle erstatte den slidte bro.

To buede broer, som vender hinanden ryggen, og som spejler hinanden i materialevalg af stål og egeplanker blev den fornemme løsning i det store Vandhaveprojekt. Sammen med stierne mellem tre haverum, Vandtanken, Sandpuden og Refugiet, danner broerne et grid af spændende veje og oplevelser. Alle – endog borgere med gangbesvær og småbørn - kan vandre rundt og få nye indtryk. Fra broerne kan man kikke ned i Kirkeå med blomsterpragt til siderne og vandranunkler. Fra broerne er der ligeledes et sjældent set indblik i Vandtankens søjlehal. De belyste broer er også om natten en oplevelse værd.”

Frode Laurits Erland Madsens Almennyttige Fond har venligt doneret midler til Vandhaverne, og Skjern Udviklingsforum har valgt at hylde Skjern-drengen, som indtog den store verden, ved at navngive de to broer ”Frode Madsens Broer”.

Frode Madsen

Frode Madsen blev født den 28. december 1925 og voksede op i beskedne kår i Nygade i Skjern. Senere byggede hans forældre hus på Langagervej 9, hvor Frode boede, hver gang han var hjemme i Danmark. Som ung tog han realeksamen og blev udlært som klejnsmed i Skjern. Derefter flyttede han til Aarhus sammen med sin bror, hvor han fik arbejde på Thomas Ths. Sabroe & Co Kølemaskinfabrik.

Men Frode havde eventyrlyst i blodet. Sammen med en kammerat rejste han til Argentina, og undervejs tog de arbejde på skibet for at få råd til sejlturen. I Argentina rejste de rundt på motorcykel og tog forskellige jobs, hvor de kom frem. Sådan gik der flere år, inden Frode Madsen i 1961 kom til Sao Paulo i Brasilien. Her fik han atter job ved Sabroe og var som administrerende direktør med til at bygge en ny fabrik lige fra grunden. Frode Madsen var en utrolig dygtig og arbejdsom mand. Han startede med seks mand og måtte i de første mange år selv rejse rundt i det meste af Sydamerika - ofte efter 24-36 timers kørsel i bus - og installere Sabroes køleanlæg hos kunderne. Sommetider var han af sted i flere måneder og opholdt sig langt ude i junglen. Fabrikken voksede, og i 1970 arbejdede der over 100 mand på fabrikken og dertil ti rejsemontører, fortæller Frode Madsen under sin sommerferie i Skjern til Dagbladet den 1. august 1970 - og roser i øvrigt de brasilianske arbejdere. Da han stoppede, var der ansat ca. 600 medarbejdere.

Men selv efter at han var gået på pension, blev der sendt bud efter ham, når der var brug for hjælp. Han havde også selv svært ved at slippe kontakten til fabrikken, som i høj grad var hans livsværk.

I 1968 blev Frode gift med Nancy, som var sekretær på fabrikken, men hun døde i 2017 og blev begravet i Brasilien. Selvom han levede det meste af sit liv i Sydamerika, mistede han dog aldrig kontakten til Danmark eller til sin fødeby, Skjern. Han kom ofte hjem, og de sidste mange år boede han herhjemme tre måneder hver sommer. Under en sommerferie i Skjern bragte Dagbladet et interview den 1. august 1970 med Nancy og Frode Madsen.  Her roser Nancy i begejstrede vendinger Skjern med ”blomster overalt”, de ”gode handelsmuligheder” og ”den friske luft”.

Med årene var Frode Madsen blevet en meget velhavende mand. Han brugte sjældent penge på sig selv, men delte glad og gerne ud til gode formål. Da han ikke havde nogen børn, var det ham magtpåliggende, at hans formue skulle bruges på noget, som andre kunne få glæde af. Derfor blev der for nogle år siden oprettet en fond til velgørende formål. Hvert eneste år er der blevet delt ud, ikke mindst til børn og unge og socialt vanskeligt stillede. Frode Madsen havde i 2017 den store glæde at kunne indvie en ny fløj på FDF’s sommerlejr, Dejbjerggården, som han havde givet en stor sum penge til.

Kort efter sin hjemkomst til Skjern i 2018 blev han alvorligt syg og indlagt på Herning Sygehus. Her sov han stille ind mandag den 9. juli. Han blev begravet på Skjern Kirkegård i sine forældres gravsted.

Kilder:

Skjern Dagblad, den 1. august 1970

Ringkøbing-Skjern Dagblad, den 25. december 2018

Formand for Skjern Udviklingsforum, Lars Foged

Formand for Frode Laurits Erland Madsens Almennyttige Fond, Bent Østergaard, Tarm

 

 

 

Tilbage