Kort over Den Grønne Korridor Skjern

Kort over byrummene Klosterengen og Urskoven (DGKS vest for Vardevej) med fortegnelse over aktivitetssteder kan hentes her.

Kort over byrummene Anlægget, Byengen og Skovkanten (DGKS øst for Vardevej) med fortegnelse over aktivitetssteder kan hentes her.

Længdeprofil af Kirkeå kan hentes her.

 Alle kortene er i PDF format. De kan derfor downloades og udskrives, hvis det ønskes.