P. Th. Graversens Bro

27.12.2020

Af Elmo Flaskager

P. Th. Graversens Bro syd for Plejehjemmet Klokkebjerg blev indviet den 15. august 2014. Den erstattede en meget smal betonbro, der samtidig virkede som spærring i vandløbet og hævede vandstanden bagved. Med byggeriet af den nye og smukt udførte smedejernsbro har vandet nu frit løb, og to personer kan uhindret passere hinanden på broen.

Broen har fået P. Th. Graversens navn på forslag fra en borger, og broens smedejern er udført af Vestjysk Smedelaug.

Broen blev til med støtte fra vindmøllerne i Kjelstrup, Velux Medarbejderfond, Sydbank Fonden, Skjern Bank og vognmand Karsten V. Olesen, Skjern.

Poul Thomsen Graversen
P. Th. Graversen blev født i Ølgod den 18. juli 1892. Som 8-årig kom han ud at tjene i Påbøl, men landbruget fangede ikke hans interesse. Det gjorde derimod et fotografiapparat, en interesse han må have arvet efter sin far, som både var barber og fotograf.

I et interview med P. Th. Graversen skriver Skjern Dagblad i juli 1969, at han efter udstået læretid arbejdede i Aalborg og København. I København var det i 1914 hos fotograf Peder Hadrup, Nørrebrogade 12. Desuden var Graversen elev på det første hold på Fotografernes Fagskole.

  I 1916 overtog P. Th. Graversen fotograf Christian M. Pedersen og Marie Svendsens atelier i Bredgade 29 i Skjern og drev forretningen i de næste 50 år frem til omkring 1966 og har vel i sit atelier fotograferet de fleste, som boede i Skjern dengang. Derudover har P. Th. Graversen været fast portræt- og gruppefotograf af soldaterne i Borrislejren.

Litografi på bagsiden af et af Chr. M. Pedersens visitkortfotos. Billedet til højre: Fotograf P. Th. Graversen, Bredgade 29, ca. 1950. Forretningen lå over for Tinghuset - nu Lægehuset. Fotografen er uden tvivl Graversen. Foto: Fra Skjerns arkiv, v/ Per Vig. 

Men også uden for atelieret har P. Th. Graversen sat sit aftryk. Som den navnkundige fotograf, han var, har han med billeder og film givet sit bidrag til at dokumentere Skjerns historie fra 1916 og frem til sin død i 1983. Mange af billederne er bevaret i Ringkøbing-Skjern Museums magasiner og kan studeres der.

Under besættelsen løb P. Th. Graversen ofte stor risiko, når han med en række optagelser i det skjulte filmede tyskernes ”gøren og laden” i Skjern i de fem år. Og i de år i 1960’erne, da Skjern Å-landvindingen stod på, bad Det Danske Hedeselskab Graversen om med sit filmkamera at påtage sig opgaven med at dokumentere arbejdet med udretningen af åen. ”Resultatet blev en smuk farvefilm af stor historisk værdi, som han løste på glimrende vis”, skriver Dagbladet i juli 1969.

Få personer har sat så stærkt et aftryk i Skjern som P. Th. Graversen. Han var med til at starte Skjern Gymnastikforening i 1916 og var formand for ungdomsforeningen i en årrække. Han var en af initiativtagerne til oprettelse af Skjern Museum i 1929. Og Skjern Turistforening, som blev oprettet i 1931, var han formand for gennem 27 år. Her var han med til at indføre sloganet "Nøglen til Vestjylland" med den kendte Skjern-nøgle. Han var også manden, der efter en langvarig kamp fik j’et tilbage i Skjerns bynavn. Historien tog sin begyndelse omkring 1900, da Stednavneudvalget i en ”rationaliseringsrunde” slettede j'et i Skjern og i en række andre bynavne efter bogstaverne g og k. Det blev en irritation for turistforeningens formand. Med jævnlige besøg i Stednavneudvalget i København argumenterede P. Th. Graversen for at få j’et tilbage og nægtede ligefrem at modtage post, hvor j’et var udeladt. I 1951 var statsminister Erik Eriksen til et møde i Skjern. Graversen mødte frem og forelagde j-problemet for Erik Eriksen, der lovede at hjælpe. Og det hjalp. Skjern fik sit ”j” i navnet Skjern igen. Men da Graversen senere mødte Erik Eriksen og takkede for at få j’et tilbage, bemærkede statsministeren kort: "Ja, måske gik det lige hurtigt nok". For der var faldet nogle kritiske bemærkninger i Statsministeriet over, ”at han havde klaret sagen ved en personlig fremskyndelse og ikke via en traditionel sagsbehandling.”

Over hele landet blev der talt og skrevet ”om j’ets sejrrige tilbagekomst til Skjern”, skriver Ringkøbing-Skjern Dagblad, den 28. marts 2016

Carl F. Sørensen arbejdede hos fotograf Graversen fra 1955, og da Graversen ophørte med at drive forretning omkring 1966, etablerede Carl F. Sørensen en ny forretning i Østergade 22.

P. Th. Graversen blev gift den 27. april i 1916 i Ølgod Kirke med Karoline Marie Jensen, født den 29. august 1894 i Nørhede i Lyhne Sogn. De fik to døtre, Gudrun Graversen, født i 1916 i Bredgade 29, og Elisabeth Graversen, født i 1923. P. Th. Graversen døde den 25. december 1983, og Karoline Marie Jensen døde den 15. august 1983.

Kilder:
Skjernudviklingsforum.dk
Skjern Dagblad, juli 1969
Ringkøbing-Skjern Dagblad, den 28. marts 2016.
Skjerns arkiv, v/Per Vig

 

Tilbage

Den gamle betonbro.

 

Litografi på bagsiden af et af Chr. M.
Pedersens visitkortfotos.

 

Fotograf P. Th. Graversen, Bredgade 29, ca. 1950.
Forretningen lå over for Tinghuset - nu Lægehuset. Fotografen er uden tvivl Graversen. Foto: Fra
Skjerns arkiv, v/Per Vig

Der arbejdes på den nye bro.

Det smukke resultat.