Urskoven

Urskoven er det byrum der strækker sig fra Amagervej i vest (syd for Amagerskolen) og næsten til Vardevej i øst.

Byrummet er kendetegnet ved en meget afvekslende bevoksning og områder, der ikke plejes side om side med mere plejede områder.

 Der er mange muligheder for at komme ind i Urskoven via stier til/fra de nærliggende boligområder.

 Urskoven rummer en sø, hvor der kan fiskes uden fiskekort af børn under 18 og en kælkebakke med en træningstrappe.

 På Amagerskolens boldbane er placeret en Tarzanbane med direkte adgang gennem urskove.Tarzanbanen må benyttes af alle.

 Desuden bruges stierne i Urskoven til transport til/fra skole og arbejde, hundeluftning, gå- og løbeture eller bare et fredeligt sted midt i byen, hvor der kan ses mange fugle og insekter.

 

Der er oplysninger om områdets historie og plante- og dyreliv på infostanderen i området

Link til plancherne i Urskoven

 

Historie: Præstegårdshaven og haverne i Skjern

Historie: Pansergraven

Natur: Fiskene i Kirkeå

Natur: Træer

Natur: Invasive arter

Aktiviteter: Fuglekasser og insekthoteller

 

Tilbage

 

Foto: Kirsten Ostersen

 

6. april 2019

I denne weekend blev der sat 10 flotte fuglekasser op i hele Urskoven.

 

 

Se vedligeholdelsesaftalen mellem Ringkøbing-Skjern Kommune og Urskoven.

Der sættes fuglehuse op.

Så er stierne i Urskoven ved at være nyrenoverede. Der er lavet dræn og lagt ny belægning på store strækninger. Derved er der bedre chancer for, at man kan gå tørskoet gennem Urskoven.

Der blev også fundet penge til at renovere stien syd for Kirkeå mod Oldagervænget.

Morgenudsigt mod øst fra kælkebakken.

Hygge på søbredden set fra træningstrappen på kælkebakken.