Skjerns Smukke Broer

Ideen om at renovere de broer, der krydser Kirkeå på dens vej gennem Skjern, er inspireret af den flotte Kong Hans’ Bro. Den befinder sig nær P-pladsen ved Skjern Bådehavn, tæt på det sted, hvor man under gravningen af det nye åløb fandt stolperester fra en af de mange tidligere broer over Skjern Å fra omkring år 1105. Ved broen kan man desuden se en mindesten over Kong Hans, som en vinterdag i 1513 på sin vej fra Ribe til Aalborg faldt i vandet på dette sted og pådrog sig en lungebetændelse, der senere kostede ham livet.

Kong Hans’ Bro (og den identiske tvillingebro ved Lundenæs øst for Skjern) blev opført i forbindelse med genopretningen af Skjern Å-systemet og blev åbnet ved indvielsen af projektet i sensommeren 2003. Den er Danmarks længste hængebro af træ og fører over Danmarks vandrigeste å. De kraftige pyloner er bygget af de såkaldte ”flådeege” fra nordsjællandske skove, som blev plantet i 1807 efter tabet af den danske flåde til englænderne. De skulle egentlig have været brugt til krigsskibe, men da de 200 år senere nåede mastehøjde, havde flåden ikke længere brug for trækrigsskibe!

Med Bent Olsen som idemand tog Skjern Udviklingsforum i 2012 initiativ til projekt ”Skjerns Smukke Broer” og har været drivkraften i at skaffe finansiering. Realiseringen er sket i et frugtbart samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune og under kreativ og iderig medvirken af arkitekt Bo Christensen, der sammen med Bent Olsen og Lars Foged udgør Skjern Udviklingsforums Broudvalg.


Indtil videre er 7 broer blevet renoveret til smukke, kvalitetsprægede og robuste cykel- og gangbroer over Kirkeå. Ølstrup Specialbeton har leveret brodæk. Vestjysk Smedelaug har fremstillet de smukke rækværker i bedste smedehåndværkstradition. Sokkel- og murerarbejde har Hansen & Larsen stået for, belysningen Skjern Installationsforretning samt Martin N. Bonde & Co. Galvanisering og maling af rækværk er udført i samarbejde med Carl C. Skjern.

Link til Skjerns Smukke broer:

K. T Nielsens Bro

Holger Larsens Bro

P. Th. Graversens Bro

Poul Grenes Bro

Egon Søgaards Bro

Frode Madsens Broer

 

Kong Hans´ Bro over Skjern Å.