Anlægsscenen

Scenen i Anlægget

Scenen i Anlægget står gratis til rådighed for alle Skjerns borgere, og det er vores håb, at I borgere vil benytte jer rigtig meget af de muligheder, vi her har fået.

Det står jer frit for, hvad I vil bruge den til, men da scenen ligger lige bagved kirken, har vi i Skjern Udviklingsforum lovet kirkens folk, at der skal tages behørige hensyn under visse kirkelige handlinger, fx. begravelser.

Ifølge lov om offentlig orden skal der være ro efter midnat, men selvfølgelig også af hensyn til naboerne.

Er der tale om udskænkning af spiritus og evt. salg af fødevarer, skal man selv søge om de nødvendige tilladelser.

Har man brug for strøm til fx lyd og lys er dette muligt. Her skal man dog henvende sig til bestyrelsesmedlem i Skjern Udviklings Forum Margrethe Vad for at få adgang til strømmen.

I øvrigt kan man på kalenderen her på hjemmesiden se, hvornår scenen er optaget.

Booking af scenen

Hvis du vil lave et arrangement på Anlægsscenen, kan du her se, om scenen er ledig.

Ønsker du at lave et arrangement på scenen og være sikker på at scenen  er fri, så kan du kontakte Margrethe Vad for at få sat dit arrangement ind i kalenderen. 

Mail til Magrethe ved at trykke her.

Margrethes telefonnummer: 

24 40 39 69

 

 

Klik her for at se Anlægsscenens kalender dette halvår

 

Klik her for at se Anlægsscenens kalender for næste halvår

 

Scenen er optaget hele dagen, hvis der er rød tekst ud for en dato.