Vandhaverne i Skjern - tidligt stadie.

Vandhaverne ved Grønningen finder sin form

Den nedlagte ferskvandstank under plænen ved Grønningen ned mod Kirkeå har hele tiden været i spil i Den grønne Korridor Skjern. Nu er vi kommet et skridt nærmere, idet realistiske skitser til projektet er udarbejdet af Arkitekt Bo Christensen. Det er en spændende ny mulighed for at videre udvikle Den Grønne Korridor, siger K.E. Kristensen, der er tovholder på projektet for Skjern Udviklingsforum.

Vandtanken åbnes og vil præsentere et unikt rum med flere søjler og mulighed for vandformidling og oplevelser. Dertil tænker man sig to mindre cirkelrunde oplevelsesrum.  Mod syd ned mod åen og de høje træer tænkes et grønt rum med hække, bænke og evt. skulpturer og en fontaine, mens den planlagte udskiftede bro over Kirkeå fører til det tredje rum – et legerum med sand og vand omkranset at passende hække.

Hele området mellem Grønningen, Engtoften, Fredensgade og Enghavevej vil med projektet fremdeles fremtræde grønt og venligt og de mange udgåede træer langs åen bliver erstattet. Det bliver på mange måder en opgradering og en ny attraktion for besøgende i Den Grønne Korridor.

Skjern UdviklingsForum er i god dialog med Forsyningen og Ringkøbings-Skjern Kommune om den endelige udformning og har præsenteret skitserne for de nærmeste naboer. Efter en formel høring over sommeren er projektet søgt tilpasset efter de indkomne forslag. Der arbejdes på at skaffe de sidste midler til projektet, der til dato er støtte af flere fonde og organisationer.

November 2018

Skjern Udviklingsforum

 

Styregruppen har arbejdet hårdt for at få samlet en finansiering. En god del at projektpengene er på plads og budgettet er tæt på at hænge sammen.

I øjeblikket afventes afgørelsen på en klage, der er sendt ind. Afgørelsen forventes inden for ca. 1 måned.

November 2019

Skjern Udviklingsforum

 

Hent hele projektforslaget her.