Sådan startede det hele. (Historien)

Hvordan og hvornår er foreningen blevet til?

Hvordan og hvornår er foreningen blevet til?

Efter kommunesammenlægningen i 2007, hvor Skjern ikke længere var hovedbyen i egen kommune, blev der behov for et lokalråd/borgerforening i Skjern. En række folk i Skjern mødtes på initiativ fra Mette Madsen og Karsten Wirring til borgermøde på Byskolen i november 2010 og ca. 50 mennesker mødte frem

I 2011 var der stiftende generalforsamling på Hotel Skjern. Skjern Udviklingsforum var en realitet, og ordet forum er bevidst valgt for at tilkendegive, at Udviklingsforum er stedet, hvor man mødes og diskuterer og udvikler sammen. Foreningen var og er apolitisk.

For den detaljerende historie kan du for hvert år finde noter og referater fra diverse aktiviteter her på hjemmesiden, startende med året 2010.

Den dynamik og udvikling, der altid har kendetegnet Skjern By, skulle gerne holdes i gang. Det var og er også nødvendigt at Skjern og Tarm samarbejder med hinanden over åen, samtidig med at alle fem centerbyer, Ringkøbing, Skjern, Videbæk, Tarm og Hvide Sande bidrager med hver deres stærke præg til en fælles styrkeposition for den nye storkommune.

Fra 2018 indgik Skjern i det formelle folkelige Centerbysamarbejde sammen med Ringkøbing-Skjern Kommune.

Fra den stiftende generalforsamling i 2011 er det gået slag i slag med nu ca. 500 medlemmer og et væld af gode aktiviteter og flere på vej.

Vi har bygget mange broer, malet tunneller, rengjort byen, købt en scene til at leje, budt velkommen til nye borgere, holdt Skt. Hans fester og har som det helt store projekt haft Den Grønne Korridor Skjern. Alle disse ting er nu i drift og passes af aktive borgere i samarbejde med kommunen!

Også 2018 har budt på nye initiativer: Fælles Grundlovsmøde sammen med Tarm nu som en fast kommende tradition. Færdigprojektering af projektet Vandhaverne som led i den Grønne korridor er i fortsat udvikling, og som det helt store flagskib har procesforløbet Gentænk Skjern været os til glæde grundet den store opbakning.

De mange gode ideer fra borgerne til Gentænk Skjern vil i 2019 forhåbentlig byde på nye spændende tiltag! Følg det på hjemmesiden.

November 2018
Lars Foged

Borgernes ideer

Det er vigtigt for Skjern UdviklingsForum, at borgerne kommer med ideer til byens udvikling. 

Her finder du link til forskellige ideer, der er blevet gennemført.

 

Månedens Skjernborger

Træskulpturer