Skovkanten

Skovkanten er det byrum, der ligger længst mod øst. Det begynder på den østlige side af Ringvejen og grænser op til Skjern Birk Plantage.
Den sydlige side af Kirke Å er ejet af beboerne på Vester Birk, medens den nordlige side er kommunalt område.
 
Nordsiden er kendetegnet ved, at der er græssende køer, som plejer området forår og sommer, medens enkelte ejere har heste gående i det sydlige område.
 
Området er blevet beriget med to broer (Storkesøbroen og Skovkantbroen ), hvilket gør at hele området hænger sammen, og er blevet et attraktivt sted at gå og cykle i. Området er noget sumpet, hvorfor det har været nødvendigt at anlægge en del forhøjede stier.
 
Skovkanten rummer en sø, Storkesøen, hvor heste kan gå over på en ø, og få en tur rundt i kanten af øen. Søen er fyldt med vegetation, især små Dunhammere
 
Skovkantbroen er konstrueret således, at det er muligt at gå over den med heste, som derfra kan gå lige ind i skoven.
 
Der er flere muligheder til at komme ind på Skovkantens område. Dels ved enden af Trykkerivej, dels direkte fra Skjern Birk Plantage, samt ved starten af Vester Birk vej, hvor der er lavet en sti gennem et skovkrat.
 
Der er oplysninger om områdets historie og plante-dyreliv på infotavlen ved Trykkerivej.

Link til plancherne i Skovkanten

 

Historie: Galgehøj og Skjern Birk

Historie: Skoven der forsvandt, skoven der blev genskabt

Natur: Skrubtudsen og den butsnudede frø

Natur: Træer

Natur: Klimaforandringer

Natur: Fugle

 

Tilbage

Der sættes fuglehuse op i Skovkanten og sikkerheden er i orden.

 

 

 

 

 Skovkantbroen kan også bruges af hest og rytter.

 

 

Se vedligeholdelsesaftalen mellem Ringkøbing-Skjern Kommune og Skovkanten.

Der anbringes en Black Rock i Skovkanten.

Storkesøen i sommerstemning.