Grundlovsmøde 2024 i Forsøgshaven i Tarm.

Grundlovsfesten 2024 blev afholdt i Forsøgshaven i Tarm. Traditionen tro  blev der båret vand fra KirkeÅ i Skjern til Bybækken i Tarm ved den årlige grundlovsvandring.

I år var der 2 taler. En Camilla Terp og Lars Foged samt taler ifm. sammenblandingen af åvand.

Herunder kan du se billeder fra dagen, læse Lars Fogeds tale og lytte til alle talerne i de lydoptagelser, som Peter Graakjær har lavet og lagt på nettet.

Foto: Kirsten Ostersen og Jens Chr. Nordestgaard.

 

Find link til talerne ved at trykke her.

 

Grundlovstale Tarm Skjern 2024

Lars Foged

 

INTRO

Tak Else – og stor ros til Vandbærer Kjeld Madsen og stort tillykke, Kjeld, med din store frivillige indsats gennem mange, mange år! 

Glæden ved at deltage i dag og glæden ved at Grundlovstraditionen er genoplivet kan jeg tydelig mærke i mig selv og her på pladsen. Sol, blafrende flag, drivende skyer og samvær. Over hele landet forsøger man at få gang i grundlovsfester som en folkelig fest og meget gerne med politiske toner. 

Jeg tror på en god cocktailfest, folkelighed og fejring af vores Grundlov. VI har fat i noget rigtigt, men jeg savner nu politikerne, som vi havde med en årrække i 90’erne i Skjern. Grundloven er en dyrebar ting – lad os fejre den SAMMEN, også med politikerne. Det er ikke farligt. Det er et frirum.

Tak for godt oplæg fra dig Camilla Tarp – skønt med ungdommens stemme – Hårfarven på flertallet her på pladsen antyder en vis ”erfaringstyngde” i denne forsamling – det gør ikke noget, at man har erfaring, bare man holder den for sig selv. Det ved man i min alder 😊

Tak for, at jeg har fået en meget ærefuld opgave at tale i dag. Husk på vi holder 175-års jubilæum. Danmarks Radio fejrer det på sin måde ved at sætte spotlys på en af grundlovens fædre, nemlig Grundtvig. Omkring år 1900 foregik festen ved Dommergården, og senere i 1900-tallet var der op til 2000 fremmødte i Skjerns Anlæg - i 1945 kom der 5000 borgere på Skjern stadion. Frihedsfesten, kaldte man den.  - Tak for at I trods alt kom i dag, vil jeg sige, vi kan endnu 😊 Vejret er som altid med os – i dag lidt rusk, men det passer godt til tiden, vi lever i.

Ingen grundlovstale uden at begreberne Demokrati og Frihedsrettigheder sættes under lup. Min tale bliver ikke morsom, så er I advaret. For der er ufred og ulykker sågar KRIG, svigt og politisk uro overalt. Hvad gør vi da? Chaplin viste med sin Hitler film, at humoren somme tider er det bedste våben. Volodymyr Zemlinsky  fra Ukraine blander også alvor og humor. Det er jo retten til netop dette, vi alle kæmper for!

For at gøre det helt klar fra start, så går jeg ind for ”fred i hele verden og blandt mennesker velbehag”. Så er det på plads, og ingen kan ”buhe” af mig for ikke at tage hele planetens fortrædeligheder alvorligt. Det gør jeg.  Men i dag vil jeg fokusere på, hvad vi selv gør i Skjern og Tarm, og hvad vi yderligere kan gøre VORES demokrati, for vores fælles ansvar er jo intet værd, hvis ikke vi kan putte noget i begreberne i vores dagligdag – nu og her!! 

Min morale kan jeg godt afsløre med det samme: Demokratiet er ikke bedre end vi selv gør det til – vi kan og skal starte med os selv. Plante Tillid, Plante Ideer, havde nær sagt Plante Smil og Plante Solskin 😊 

ANKOMSTEN TIL SKJERN

Jeg har boet i Skjern sidste 1982 med min kone og vores tre børn. De har alle tre fået grundværdier med fra vores lokale samfund - om de er gode eller dårlige, vil jeg vende tilbage til. 

Da vi skulle til Skjern, fik jeg noget af en nedtur, for det blev vinter, mørkt, blæsende og trist – og det var ukendt - og på min første arbejdsdag 1. maj 1982 hos læge Rimestad var der ”sandknog” fra Stauning til Borris, og alt var sort og det knasede mellem tænderne. Her kunne jeg ikke bo og blive gammel.  

Min gode kollega i Holstebro psykolog Inger Jakobsen tog mig i skole: Så plant da nogle! Gør noget!

”Plant et træ”. – Det blev mit mantra Og det mantra gælder heldigvis for mange andre! Kik jer omkring. Forsøgshaven et blændende eksempel. I har plantet et træ. Ligesom Grundlovsmødet kom igen, fordi en tanke blev genplantet 

Bydeform er godt! Gør noget. Yd noget! Eller Brok dig!  

 • Kom lad os brokke os – 
 • Det er jo det vi er bedst til, synger Steffen Brandt – 
 • Alt for megen snak, og for lidt handling
 • Det hjælper ikk’ et hak, 
 • Med det der såkaldte opsving, 

(Spørg ikke hvad dit samfund kan gøre for dig, men spørg, hvad du kan gøre for fællesskabet) - frit efter John F. Kennedy.

DEMOKRATI OG GRUNDLOVEN

Demos - Folk og Krati – styre = Folkestyre. Vi snakker jo grundloven af 1849, hvor -HOLD nu fast - kun 15 % havde stemmeret: Dvs. ”Uberygtede mænd over 30 år med egen husstand som ikke modtog eller havde modtaget fattighjælp”.  – Grundloven sidst fornyet i 1953, så vi fik en Dronning Margrethe og ikke en Kong Knud, og kvinders og tyendes rettigheder blev først indskrevet i 1900-tallet

De syv F’er fra 1849 gav netop IKKE stemmeret: 

 1. fruentimmere, 
 2. folkehold, 
 3. fattige, 
 4. fallenter, 
 5. fjolser, 
 6. forbrydere og 
 7. fremmede.

 – lad mig lige koble en frisk polemisk bemærkning på her. Henved 10 % af indbyggerne i DK svarende til næsten ½ million – langt de fleste er EU-borgere - har IKKE stemmeret til folketingsvalget den dag i dag.  Dog skal siges, at de fleste har stemmeret og kan vælges til kommunalbestyrelse eller regionsråd. 

ER det et fremtidens problem – eller udfordring? Vi vil godt have arbejdskraft, de skal bare ikke bestemme noget 😊 Jeg spørger bare!

PÅ søndag har vi EU-valg – Uoverskueligt stort. Hvad kan vi gøre? Plant nogle spørgsmål til jeres kandidater!! Og stem!!

 

TILBAGE TIL OS SELV

Jeg vil bringe jer tilbage til tiden sidst i 1800-tallet, hvor man skulle indarbejde den nye grundlov og have demokratiseret den danske befolkning. Grundtvigs utrættelige indsats med virkeliggørelse af ånden i grundloven er legendarisk. Grundloven skulle så at sige ud og arbejde. 

 • Det kom ikke kun ovenfra – det kom mest af alt gennem:
 1. Andelsbevægelsen - stemte efter HOVEDER og ikke HØVEDER 
 2. Arbejderbevægelsen 
 3. Foreningslivet - Foredragsforening
 4. Gymnastikforeninger. Vintergymnastik, sommergymnastik  
 5. Højskoler 
 6. Kirkelige vækkelser, bl.a. indre mission, luthersk mission. og grundtvigske bevægelser og mange andre 
 7. Sogneråd menighedsråd 
 8. Vandværksbestyrelser 
 9. Og vi kan blive ved –

Der er den dag i dag over 300 foreninger i vores kommune. Vi var fattige uden dem – her må klappes! – og det blev der😊 

En tradition med at samles og diskutere udfordringer og mulige løsninger og så gøre noget ved det – Plante et træ. Hoveder fremfor høveder er grundlæggende. Folkeoplysning! 

I 1920 var det ved at gå galt. Påskekrisen, hvor Christian den 10. var tæt på et statskup. Stauning og folket gik til fods til Amalienborg og det hele faldt til jorden. 

Danskere er ikke til revolutioner, enten regner det eller også er vejret for godt, og de skal jo hjem og spise. Ved Københavns Universitet takker demonstranterne nu nej til mere smørrebrød, de sultestrejker, og er nu gået på sommerferie! Eller på vej til Folkemødet – hvordan mon det går?

Og vores nye konge kaster os nok ikke ud i en ny Påskekrise. Han vil hellere løbe maraton.

Og hvor er vi så i dag? 

De gamle kommuner blev dannet i 1971 ved kommunalreformen, og så pillede Lars Løkke ved Danmarkskortet igen. Han skal altid pille. Sagt kærligt. Han havde en sundhedsvision – respekt for det – og meget er blev godt på den front, men vi er ikke er i hus med sundhedsvæsenet, langt fra – det nære sundhedsvæsen lider.  

Han fik nedlagt amterne og de gamle kommuner og dannet regioner og nye store, kommuner. Man tvangsgiftede kommuner så at sige og der kan være alle gode grunde til at det skulle ske. Hvide Sande strittede i mod – det gør de tit – men 40 millioner i baglommen hjalp på modstanden 

Vi kender argumenterne. Mindre og bedre administration. Store udfordringer kræver ekspertise, osv. osv. Stort er godt, småt er for småt. Døm selv om argumenterne holdt.  Det gik jo lige så godt i vores fem gamle kommuner med Viggo i Skjern og Gunnar i Tarm. 

Jeg skal ikke trætte med regionernes skæbne. De fik som hovedopgave at nedlægge sygehuse og bygge supersygehuse, men fik desværre også ødelagt nogle lokale styrkepositioner, som nu skal genskabes i den næste sundhedsreform - Pendulet svinger.  Forandring fryder siger man. Forandring tapper energi, men forandring skal der til – det er jeg enig i 😊 Og nu kæmper vi sammen fra de 5 gamle kommuner – ser fremad.

Lad os så lige komme med en fortrolig evaluering af R-S storkommune – historien om de knuste lokale identiteter – behovet for at genfinde sig selv i en større sammenhæng. En ny proces og så kom bl.a. de forskellige Udviklingsfora og større erhvervsråd, handelsråd større kommunalbestyrelse, turistforening, osv. osv. Vi har nu en ny struktur, men ting ta’r tid.

 

SKJERN OG TARM BYGGER FREMTIDEN SAMMEN OG MED RESTEN AF KOMMUNEN 

Skjern og Tarm skulle lige finde sine ben efter knockoutet i 2007 og senere har vi brugt tiden til at finde hinandens ben – undskyld udtrykket.  Gunnar Thorup, Jesper Lærke, Steen Rosby – mig selv sagde hunden og en række andre mennesker lavede stirrekonkurrence 

Vi slog til sidst blikket ned og faldt bogstavelig hinanden om halsen. Det kostede lidt hvidvin og en masse snak undervejs.  Vi måtte se, om vores skønne egn på begge sider af Skjern Å en kunne bære et samarbejde igennem, som før var noget skeptisk og konkurrencepræget.
Som sagt så gjort. Demokrati vokser nedefra og er ikke stærkere end det, som findes mellem mennesker. Hvis ikke to mand - undskyld eller to kvinder - på hver side af åen kan finde fælles løsninger, så kan flere tusinde på tværs af en grænse heller ikke. Så vi startede, og til sidst gik vi - om end ikke i takt, - så dog ikke i utakt. 

Man skal ikke forsøge at gå i takt over Kong Hans Bro. Når man kommer ad spritruten dertil, skal man kommanderes i utakt ellers falder broen i vandet. SÅ omsat fra militærbilledet til menneskesprog, så skal vi have love til at være forskellige og samtidig inspirere hinanden. Det kaldes: Uenighedens Vitamin. Det kaldes gensidig inspiration.  

 • Se nu Tarms Forsøgshave, Kirsebær Allé, Kunst, Station og Mejeri, for ikke at sige storgade blomsterpragt og meget andet. 
 • Tilsvarende Skjern med Korridor, Bymidte, Vandhaver, Åbad og grønne områder og Innovationscenter og Skoleby 

Jeg har helt sikkert glemt at nævne nogle tiltag, dette var blot eksempler. Der skete en slags vækkelse, en energiudvikling. Man ville noget, man gjorde noget.

I gamle dage havde Skjern og Egvad en fælles slamsuger, så kom et fælles museum, en musikforening, bibliotek, og vi kan blive ved.  Vi har de seneste år så at sige plantet tillid, så meget at vi gik samlet ind i en proces om en fælles helhedsplan. Vi trækker på samme hammel. Demokrati vokser nedefra. Vi ordner ting over en kop kaffe, vi sidder aften efter aften og snakker os tilrette. Vi tager ansvar. Vi laver lækre spots for oplevelser og samvær i vores grønne områder.

Tilsammen har vi et fantastisk potentiale og en masse ressourcer – sidst bevist ved Biografklubben, der glimrer ved at lave dobbeltforestillinger fra starten. Flot opbakning - Og hvad med Ladywalk, Grundlovsmødet og nu for ganske nylig Seniorfestivallen.  – OG……….

Annonce: Næste år er det 150 år siden jernbanen kom til Tarm og Skjern. Det skal da fejres. Vi kan afsløre, i fuld fortrolighed, promise, at der er forhåbentlig et nyt, stort og lækkert bogværk på vej om vores to byer. BOGEN OM SKJERN OG TARM. Glæd jer. Julegaven 2025 er på plads! 

 

VÆRDIER:

Men så kommer slangen i Paradis. Min aktuelle bekymring No. 1. er:

 • Sound boksen. 
 • Smaddermændene og kvinderne. 
 • Hensynsløsheden over for andre.
 • Først mig selv og mine bajere og så mig selv igen. 
 • Jamen de unge skal da have lov. 😊

Demokratiet er at respektere mindretallet, Demokratiet er også at mindretallet – i dette tilfælde musikmaskinernes ejermænd - skal iagttage respekt for andre. Lyd kan også være forurening!

Respekt for andre. Empati. Hensyntagen. Sågar konsensusbeslutninger læres fra barnsben i familierne, i børnehave og skole, og vi der sidder her, har selv opdraget de børn, hvis børn nu larmer.  Demokrati skal læres på samme måde-  

Lad os alle larme og slå huller i luften, men larme med hensyn. Så fik jeg vist luft. Så har jeg Larmet ud…….

Jeg talte forleden med mine sønner om de ting og værdier, de fik med fra Skjern og de personer, de husker som formative. Jens Peter Krabbe underviser i klaver på højt fagligt plan, men ikke mindst på et anerkendende og trygt plan og til jul var der fritime, hvor man spiste slik to mand.  Vores Niels Elskede ham. Tillid, Tryghed, Anerkendelse.  Hos en lokal landmand Vagn Lindy og Gitte lærte vores anden søn, Jens, at arbejde og fornemmede glæden ved at være sammen om resultatet. Tillid, Tryghed, Ansvar. Hvad han lærte af os to forældre, bliver mellem os - 😊 Vi sender og har sendt masser af pragtfulde unge mennesker ud i arbejdslivet lokalt eller ud i verden fra vores to byer, forhåbentlig med basale bæredygtige værdier. 

Lad os have den ambition, at flest muligt unge fanges ind i gode fællesskaber. Samtidig lærer at have den ligeværdige samtale ansigt til ansigt og ikke kun på nettet. Det er en hovedopgave for os alle sammen.

 

LAD MIG TAGE TEMPERATUREN PÅ VORES LOKALE DEMOKRATI 

Ikke et paradis uden udfordringer. - Megaton, Solceller, vindmøller. Er det fatamorgana, slanger i paradis eller århundredes chance.  Det er spørgsmålet. Vores gamle Hedeland og frodige enge blev på 30-40 år til et svulmende landbrugsland. Efter 2, verdenskrig blev begge vores byer forsynet med fremsynede industrier, - nogle folk ”plantede træerne” – det kom ikke af sig selv. Dermed industrisamfundet, og nu kikker vi ind i energisamfundet med vedvarende energi. Er det vores chance - eller en trussel for vores mentale velfærd og naturen?
Jeg skal ikke dømme i, hvilken vej der er den rigtige, men granske lidt i processen frem til den store beslutning.  Et byråd, -der med en drilsk bemærkning lod sig vælge på at der IKKE skulle flere vindmøller eller solceller på banen – står nu overfor at kunne beslutte en skelsættende udvikling for vores område. Er det en korrekt demokratisk proces?? – Ja, det er sådan, vores demokrati er indrettet. Byrådet er valgt til at tage beslutninger på vores vegne. Så kom ikke og sig, at vi ikke har repræsentativt demokrati. Sagen er jo den at vi kan bytte politikerne ud. Hold dog fast i, at politikerne er folk som dig og mig, der tager et borgerligt ombud på sig. Respekt for det ansvar!

Jeg skal ikke yppe til slagsmål her på pladsen – men blot konstatere, at vi har indrettet os med det demokrati og den kommunale beslutningsproces, vi nu oplever. Jeg kan kun opfordre til:  

 • at alle ytrer sig, 
 • at oplysninger om fakta flyder i en lind strøm, 
 • at pressen er vågen og 
 • at vores kommune så træffer den rette beslutning og vægter BÅDE hoveder og Høveder og et særligt hensyn til mindretallene. 

Hver eneste af os har ret til en mening, og hver mening kan tælle – så brug jeres grundlovssikrede demokratiske ret til at give jeres mening til kende. Lad os glædes over, at vi har den. Og ikke kun brokker os ved kaffen derhjemme. 

 

PRESSEN – DEN 4. STATSMAGT 

Lad os også glædes over den fjerde statsmagt, nemlig pressen, så længe vi har den – for pressen sørger til stadighed for at beslutninger træffes i rent trav. Vores lokale journalist Christian Baadsgaard har sammen med andre sørget for at kaste lys over beslutningsprocessen omkring det fælles rensningsanlæg. Borgere ytrede sig og nu er sagen henlagt. Hvad kan man lære af det?? Det svarer sig at være vågen og tage en ordentlig debat!

Om få år har vi med stor sandsynlig desværre ikke lokale aviser. Ivar Brændgaard fra TV-Midt Vest spår, at der om ganske få år kunne er få landsdækkende dagblade – 

 • Hvem kikker derefter embedsmænd og politikere efter i sømmene på den rigtige måde. 
 • Hvem holder øje med Cheminova? Rav Aages søn eller Magnus Heunicke?? 
 • Selv Lars Løkke fortryder jo nogle af sine gerninger, bl.a. reglerne fra 2015 om kvælstof fra landbruget til vores havmiljø. Fuldt lovligt, skal det siges, men næppe hensigtsmæssigt – det indser vi alle, og nu også Lars fra Græsted
 • Pressen har sammen med kloge folk heldigvis sat et nyt fokus, og nu kommer der forhåbentlig en klogere politik på området. Demokratiet virker!

 

AFSLUTNING

Lad os glædes over at vi gennem 175 år har haft en grundlov, der gennemsyrer vores daglig tilværelse. Vestjylland i særdeleshed har en høj grad af foreningsdeltagelse, frivillighed og heftige debatter. Her trives demokratiet i bedste velgående, og jeg glædes faktisk over den til tider kraftige aktuelle debat. SAMTALEN er i gang!

Ud af kaos kommer fremtiden. Vi er alle udfordrede på at træffe de rigtige beslutninger. 

Alting var ikke bedre i gamle dage, men noget var bedre og det skal vi lære af. Bl.a. mødekulturen og bare dette at holde møder, valgmøder, politiske møder, være i vælgerforening. Desværre oplever vi for tiden, at folk der er uenige pifter og buher af hinanden i stedet for at lytte. Selv cirkusrevyen skulle piftes og buhes ud! Tak for at I ikke buhede af mig. 

Med dette ønsker jeg jer alle en god dag og opfordrer til et trefoldigt Hurrah for vores grundlov og Skjern og Tarm og den skønne å os imellem. 

Kim Larsen synger:

 • Om lidt bli’r der stille, 
 • Om lidt er det forbi 
 • Fik du set det du ville ’
 • fik du hørt din melodi 

Jeg vil blot beskedent tilføje – 

 • Fik vi plantet det vi ville?
 • Ja – vi forsøgte i hvert fald!!!
 • Fik vi snakket sammen
 • Ja, det gjorde vi i hvert fald!

Tak for ordet, der ”SKABER, HVAD det Nævner. Tak til Grundtvig og stor tak til alle dagens arrangører!

Og så tre gang HURRAH 😊 😊 - et for Tarm, et for Skjern og et for Åen -   og så det lange for os selv 

Tak! 

Lars Foged 5. juni 2024