Tunnel under Ringvejen Syd

Kunstnerisk konsulenter og tovholdere: Kirsten Nikolajsen og Anja Madsen

I 2014 spurgte vi Den Kristne Friskole, om de ville male motiver på den sydlige Ringvejstunnel.

Skolen sagde ja til opgaven og lærerne Kirsten Nikolajsen og Anja Madsen, der var undervisere på de to hold, skulle være projektledere på opgaven.

Skjern UdviklingsForum havde et møde med formændene for de tre grundejerforeninger i området for at sikre opbakning til projektet.

I foråret 2015 startede de to valgfagshold fra 6.-7. kl. og 8.- 9. klasse på projektet. Hvert hold havde ca. 3 timer om ugen til at male.

Temaet var ”Barndommens Land”.

Det var et stort projekt. Eleverne gik fra skolen til tunnellen, malingen havde vi på en trækvogn, der fik lov til at stå i en garage ved naboen til tunnellen, så det var hurtigt at komme i gang med malerarbejdet de to gange om ugen, eleverne havde valgfagstimer.

Den 29. oktober 2015 havde vi officiel indvielse, Kulturudvalgsformand Kristian Ahle klippede snoren og erklærede tunnelen officielt åben.

Pris: 59.000 kr.

Stor tak til sponsorerne.

Sponsorering: Afrensning af tunnelen og grundmaling, Ringkøbing – Skjern kommune.

Ringkøbing – Skjern kommune, Jens Cordius og Kristian Ahle

Landbobanken

Skjern Bank

Kulturel Samråd

Vestjyllands Forsikring

Super Brugsen

 

Tilbage

Indgangen til tunnellen set fra øst.

Billede fra temaet "Barndommens land".

Billede fra temaet "Barndommens land".