Tunnel ved Bredgade/Amager

Kunstnerisk konsulent og tovholder: Anne Lindhard.

 I 2012 spurgte vi Husflidsefterskolen, om de ville dekorere tunnellen i Bredgade.

Vi ville få væggene renset og grundmalet, og så skulle skolen dekorere siderne. Temaet for dekoreringen var ”Vand”.

Kunstlærer Anne Lindhard sagde sammen med skolens ledelse ja til, at påtage sig opgaven. Det blev et stort projekt, hvor der blev brugt rigtig mange timer.

Der blev oprettet et valgfag, der hed ”Kunst i tunnellen”, 10 piger på skolen sagde ja til valgfaget. De startede lige efter nytår i 2013 med at tegne skitser, derefter skulle tegningerne forstørres og der skulle vælges farver.

Arbejdet med at tegne motiverne af på væggene i tunnellen gik i gang, og derefter starte eleverne med at male.

Der blev brugt mange hele dage og weekender på projektet.

Projektperioden skulle være fra januar til juni, hvor det færdige resultat skulle indvies som første punkt på dagsordenen til skolens elevstævne.

Vi nåede det, men tiden blev presset af en lærer lockout i foråret og rigtig dårligt vejr, så vi var spændte på, om vi nåede det inden, eleverne skulle sendes hjem på sommerferie.

Den 11. juni 2013 havde vi officiel indvielse af tunnelen. Kulturudvalgsformand Kristian Ahle klippede snoren og erklærede tunnelen for åben.

Pris: 21.000 kr.

En stor tak til:

Husflidsefterskolen, til lærer Anne Lindhard og pigerne på holdet.

Afrensning af tunnelen, betalt af Ringkøbing – Skjern kommune.

Grundmaling af siderne, betalt af malermester Flemming Andersen.

Kommunen: Jens Cordius og Kristian Ahle.

Malermester Flemming Andersen

Nordea Fonden

Kulturel Samråd

Skjern Bank

 I 2017 blev opgangen fra tunnelen mod Amager malet og dekoreret.

Det var kommunen, der betalte afrensningen, og den meget aktive Tunnelbande, der over to dage malede og dekorerede siderne.

 

Tilbage

Tunnelbanden svinger malerpenslen.

Motiv fra temaet vand.

Motiver fra temaet vand.