Generalforsamling 2023

Forårsanemoner rimer på generalforsamling i Skjern Udviklingsforum

Af Lars Foged

År kommer og år går, og nu har jeg været med i Skjern Udviklingsforums bestyrelse i 8 år – de sidste 6 år som formand.  Fra min hånd den sidste beretning, som desværre umuligt kan omfatte alt det, vores forening har gang i. Jeg har nydt hver dag. Foreningen blev stiftet i 2011 af blandt andre Mette Madsen og Bent Olsen. Bent og hans fæller i Klosterengen har her i efteråret plantet en skøn række æbletræer med udsigt til Lønborg Kirke. Gamle danske sorter.

Når Bents historie fortælles, er det for at vise, at det betaler sig at blive ved. Det gør Bent, resten af bestyrelsen og de mange frivillige. Hvad er der da ikke sket, siden Udviklingsforum blev stiftet, og Skjern, som før var en helstøbt by med eget opland, tog fat på at genskabe sig med en nyfundet identitet ved endnu en gang at løfte i flok - også med kommunens øvrige byer og landsbyer. Stor tak til jer, som startede, og tak til jer, som stadig udvikler og drifter det hele. Rigtig mange hjælper til i Den Grønne Korridor, i byen, omkring tunneller, ved fester og sammenkomster og i de mange arbejdsgrupper. Intet lod sig gøre uden jer frivillige, den flittige bestyrelse og arbejdsgrupperne bl.a. under Gentænk. Velkomstambassadørerne er i fuldt sving igen.

Korridoren ligger fremdeles smuk som en kæmpe have med oplevelser og de mange broer. Korridoren er samlingspunkt, udflugtssted og passage til og fra i byen. Der guides flittigt for inden- og udenbys gæster. Vi har kommunens håndslag på, at der etableres yderligere to grønne byrum i Skjern By, nemlig Fredskoven og Skjernbro Lund, sidstnævnte ved den tidligere Skjern Brogaard og Skjern Havn. Begge grønne byrum rummer uanede muligheder for ophold, aktiviteter og formidling af historie og natur. 

Skjern by har fået mere kunst i tunneller, passager og endelig et selvlysende gavlmaleri på SuperBrugsen. Skjern, og for den sags skyld Tarm, er flot repræsenteret i kommunens nye kunst- og filmstrategi. Vi sætter foden i døren og siger: Vi er her – vi har noget, vi vil noget og vi kan noget! Det er temmelig Skjern-Tarmsk, sagt i al beskedenhed! - og vi kan sidde TÆTTERE PÅ hinanden, gerne på en Gnags-bænk. ”Vinterlys” går nu på skift mellem Ringkøbing og Skjern. I forrige uge var Fredskoven i Skjern et magisk lysunivers. 

Vandhaverne har fået sit eget vandværk. Niels Peter Jensen og jeg skåler gerne i vand fra Skjerns undergrund, som nu byder på okkerfrit vand. Det betyder, at Vandtanken for en del er selvrensende. Det sociale element ved at deltage i diverse arbejdsgrupper og bander ligger os meget på sinde. Glæden ved at ses, snakke og endda gøre nytte trækker folk af huse. Ja, der er sågar nogle som undskylder, at de ikke kan komme, fordi de skal til tandlæge. Den undskyldning accepteres fuldt – to gange i træk!

Remisen, som fik fødselshjælp fra Udviklingsforum/Gentænk, er nu fuldbefaren. Stærke, unge mennesker har taget 100% over og skabt unikke rammer for et musik- og kulturliv i Danmarks højeste remise. Dejligt, at I spiller sammen med andre musiksteder i kommunen og med Ringkøbing-Skjern Kulturcenter. Sammenfattende har vi et meget varieret musikliv fra Hvide Sandes klassiske musik over Generators og Remisens folkelige og nyskabende til Mejeriets spændende tilbud. En tilsvarende proces ses for det kommende Skjern Åbad, som vil blive opført i foråret 2023. Udviklingsforum er paraplyen, aktive borgere har hjulpet med at søge fondsmidler, og Skjern Kajakklub og Kong Hans Vinterbadere har påtaget sig driften. Glæd jer - vandet er klart!

Skjern deltager flittigt i samarbejdet mellem Hvide Sande, Ringkøbing, Videbæk, Skjern og Tarm. Vi har god kontakt til byrådet og de forskellige udvalg og betragter vort samarbejde som sparring, hvor vi tester og inspirerer hinanden. Vi er rødderne, de er politikere, og vi respekterer hinandens roller, hvilket fordrer tillid, noget som kun opbygges over tid.  Vi vil ikke bestemme, men vi vil godt orienteres, for af og til har vi som borgere gode ideer eller andre vinkler. Beslutningerne ligger efter endt debat ved de politikere, vi har valgt. Aktuelt følger vi sammen med Tarm aktivt debatten om de nære sundhedstilbud! 

Med Tarm har vi en rigtig god tradition med fælles Grundlovsfest på skift og vandbæring over åen. Årets vandbærer fra Skjern blev med stor hæder Frede Haukrogh. I 2023 bliver festen ved Skjern Kirke den 5. juni.  Et anden af årets sociale hits er vel den årlige Sct. Hans ved campingpladsen. God tradition. Alle velkomne. 

Skjern og Tarm har etableret en fælles turismegruppe. Indlandsturisme med Ålandets og Å-byernes potentiale i fokus. Turismegruppens festival, Spiritz, fik Destination Vesterhavets Initiativpris for 2022 på 10.000 kr. Tillykke og velkommen igen i september 2023.

Gennem godt et år har vi skullet tænke ud af boksen for Skjerns og Tarms fremtid i form af ”Helhedsplan for Skjern, Tarm og Det Fælles Visionære”. Man fandt konsensus og mange borgere på begge sider af Skjern Å har givet hinanden Genklang. Byerne har bevaret deres egenart, fundet styrker og ønsker for fremtiden, og vi har mødt hinanden i Ådalen, hvor der skabes endnu flere oplevelser og mere vand. Forholdet omkring rensningsanlægget ved Tarm Kær er ikke færdigforhandlet, men det understreger, at vi skal passe på de skatte, vi har i ”Naturens Rige”. Helhedsplanerne præsenteres offentligt ved et Klar-Parat-Start-møde den 25. april i Innovest. – nærmere følger fra kommunen. Derefter er det byerne og os alle, der skal fylde rammerne ud. Allerede i foråret forventes en større og grøn renovering ved SuperBrugsen og i Østergade.

Gentænk Skjern har gennem 4-5 år sat sit energiske præg på vores arbejde. Op til 14 arbejdsgrupper – de fleste stadig aktive – har arbejdet med diverse små og store projekter, Det gode Seniorliv, Byens Udseende og Liv, Jernbanetunnellen, Ringvejens Sikkerhed, Friluftsliv, Kunstgruppen, Remisen, Åbadet, Det Grønne Skjern, Branding, Handelsgruppen, Erhvervsgruppen, Turisme, Det Gode Familieliv, Fundraising, m.m. Med økonomisk starthjælp fra kommunen har vi formået at skaffe ganske flotte fondsmidler til vores mange projekter. På vestjysk: ”Det kan betale sig”. Gentænk fortsætter i nye rammer og forhåbentlig med endnu flere projektgrupper under Udviklingsforums paraply. Gentænk var og er Skjerns gode svar på en udvikling, som hele tiden skifter arbejdsredskaber. ”Midlertidighed” var kodeordet, og se hvilke gode resultater. 

Skjern Udviklingsforum forsøger i al beskedenhed at tage sig af det nære. Corona, som fyldte alt de sidste par år, har sluppet sit tag. Krigen i Ukraine og andre udfordringer har taget over. Vi spiller sammen med andre foreninger om at skabe det lokale ”gode liv”. Det holder i hvert fald modet oppe hos bestyrelsen og formanden, som sammen takker for stor opbakning og støtte fra de godt 600 medlemmer og alle sponsorer!

Vel mødt til generalforsamlingen den 6. marts på Ungdomsskolen på Svinget 5. 

Lars Foged