Det gode seniorliv for alle

Det arbejder vi med:

Tekst til "Det arbejder vi med"

Medlemmer af gruppen:

Janne Nielsen

Sonja Jensen

Helle Stærk

Lene Sikjær

Birger Randeris

Svend N. Hansen

Hanne Gade

Aase Foged

Her er vi nu:

27. maj 2021

Temagruppen “ Det gode Seniorliv for alle” havde arrangeret et møde med Grethe Larsen ved Ægpakkeriet, Bredgade 15 A Skjern.

Her fortalte hun historier om bygningerne og krydrede det med erindringer og oplevelser fra barndomsårene.

Det var levende og spændende fortælling.

Det handlede f.eks. om at alle børnene fik en spade i hånden, for at skulle ramme de rotter, der myldrede frem, når kornsække blev flyttet i laden, om lokum i gården og legene med de andre børn i området.

Der var mødt ca. 30 op, og de lyttede intenst og bidrog med forskellige historier.

Gruppen gentager disse ture til efteråret.

Maj 2021

Det her arbejdes der med lige nu:

Onsdag den 27.5.2021 kl. 18.30 er der planlagt en guidet gåtur med start fra det gamle æggepakkeri i Bredgade. Hold øje med Skjern Update for nærmere oplysninger.

Så har vi gang i nogle “gademusikanter” der skal spille rundt ved ældreboligerne i nærmeste fremtid. Det bliver med tilhørerne på egen  terrasse, så alt foregår i coronasikker afstand. Nærmere oplysninger til målgruppen straks der er helt styr på datoer m.m.

Vi arbejder stadig på Byens Have ved aktivitetscentret. Der er lavet skitser og kommet gode ideer ind.

Fællesspisning i Fredsskoven bliver fredag 18.6.2021 før koncerterne. Hvis det ændres pga. restriktioner er alternativet d.20.8.2021.

Og så er der gang i Gnagsbænkene på FGU.

“Under bøgen” er næsten klar, men indvielse udsættes til vi må mødes igen.


"Kærestebænken" står også næsten klar, dog uden en køber.


Så har eleverne haft til opgave at analyserer "MR swing King" og det er der kommet fine skitser og sjove ideer ud af.

 

 

 

 

 

 

Havetanker

7. juni 2019 
Gruppen " Det Gode Seniorliv for alle” havde arrangeret Skub en Ven, dvs. taget en ven under armen og deltaget i fællesskabet.

Temaet var kunst og skulpturer på Kunstruten i Skjern by.
Kjeld Vinter delte ud af sin store viden om de enkelte skulpturer. Han gjorde det levende og spændende. Krydrede det med at fortælle om en  hemmelig skulptur som ingen af deltagerne før havde set. Skulpturen er lavet af Karl Åge Riget, den er uden titel, opført i poleret rustfri stål.

Vi så en mindesten på Bergs Plads. Denne sten, fortalte Kjeld, er meget smuk og relieffet fremstår tredimensionelt, når solens stråler rammer den.

Vi sluttede på Banegårdspladsen, her så vi studenterstien og vandskulpturen, dog uden vand..., den symboliserer Skjern å og Ringkøbing fjord.
Fortæl det til en ven og tag hinanden under armen og få nogle hyggelige stunder i et godt fællesskab.

Der var ca. 20 deltagere.

 

Sommer 2018

Medlemmer af gruppen, "Det gode seniorliv for alle", har haft travl med at flytte bænke i byen. 

Det er sket for at finde ud af, om en omorganisering af placeringen af byens bænke, kan få flere til at sætte sig ned for at nyde byen og samtale om stort og småt.

Flyttefolkene gør opmærksom på, at de hverken er bænkebidere eller bænkevarmere.