Afsluttende møde 28.11.18 - se billeder og oplæg.

Nu går arbejdet i gang.

Onsdag den 28. november 2018 blev der afholdt et møde, hvor alle, der har været involveret i Gentænk Skjerns mange temagrupper, var inviteret.

Ca. 55 tog mod invitationen og mødtes for høre styregruppens status.

Mange forventede at få en færdig plan for hvorledes vi kommer frem til Fremtidens Skjern. Styregruppen var dog ca. 1 måned tidligere blevet provokeret af de 3 helikopterpiloter til at tænke mere i at understøtte en fortsat proces. 

Her blev ordet "midlertidighed" et nøgleord. Det skal forstås således, at store ideer godt kan afprøves i mindre skala inden det gøres mere permanent. På den måde kan det undersøges om ideen er bæredygtig på længere sigt.

Hele oplægget, der blev brugt, kan ses her. Tryk her.

I bogen Fremtidens Skjern 2030 (kan hentes her) er der ca. 350 ideer. I efteråret er de kogt ned til ca. 60 ideer, som onsdag aften blev konfirmeret og grebet af de forskellige temagrupper. 

Nu går arbejdet i gang - alle grupperne er nu mere eller mindre selvkørende og går i gang med at realisere deres ideer. 

Efter mødet drøftede Skjern Udviklingsforum sammensætningen af en ny styregruppe, som  bliver konfirmeret på et møde den 3. januar 2019.

Samtidig blev der oprettet en økonomi, så grupperne kan søge styregruppen om at få en arbejdskapital til helt eller delvist at afprøve eller gennemføre en ide.

Grupperne kan godt bruge flere deltagere, så du er også velkommen til at melde dig. Det får du mulighed for at kunne gøre i december måned i en butik i Skjern.

 

 

Billeder fra onsdag den 28.11.18