Fremtidens Skjern - Skjern 2030 - billeder fra messedagen 15.9.18