Glimt fra Kick-off dagen 17. 3.18

 

Noter til Jesper Bo Jensens indlæg "Op på hesten".

 

Du kan lytte til Radio Ådalens optagelse af Jesper Bo Jensens indlæg "Op på hesten" her

 

Du kan lytte til Radio Ådalens optagelse af Martine Brumsbjergs og Mads Reenbergs indlæg her

 

Niels Erik Kjærgaard evaluerer dagen. Se video.  

 

Artikel fra Ringkøbing-Skjern Dagblad mandag den 19. marts 2018.

PILEN SKUDT AFSTED MOD SKJERN 2030

Mere end 125 borgere gav deres bidrag til, hvordan Skjern fortsat kan udvikle sig frem mod 2030.

 Smil og godt humør på Kick-OFF dagen.

Innovest dannede en fantastisk ramme for de mange idérige Skjern-borgere i alle aldre, der med et stort engagement skød Gentænk Skjern projektet godt i gang med en væld af ideer til, hvordan Skjern fortsat kan udvikle sig.

 Fra dagens start var stemningen præget af smil, godt humør og en herlig fællesskabsfølelse. Det blev ikke mindre, da alle de fremmødte fik sig en ambassadørtitel og således udnævnt til Gentænk Skjern Ambassadør.

Og blot forstærket, da Niels Erik Kjærgaard oplyste, at dagen blev krydret med en frokost i Skjern Streetfood, opsamling fra grupperne i Højlund’s Forsamlingshus og afslutning med internationalt “boblevand”

 Som navnet antyder, var Kick-off arrangementet startskuddet på en længere udviklingsproces. Alle ideer fra dagen overdrages til 10 temagrupper, der frem til september måned skal prioritere og bearbejde ideerne, så de den 15. september kan præsentere deres arbejde til en stor borgerkonference i Ringkøbing Skjern Kulturcenter. På konferencen vil vil Bo Christensen og Mads Bay forsøge at skabe en rød tråd mellem de mange forslag, som så danner udgangspunkt for den endelige udviklingsplan for Skjern frem mod 2030.

 Gode og inspirerende oplæg

Som optakt til selve idegenereringen blev alle inspireret via input fra de to lokale oplægsholdere Martine Brumsbjerg og Mads Reenberg samt fremtidsforsker Jesper Bo Jensen.

Som formand for ungdomsrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune fokuserede Martine Brumsbjerg naturligvis på de unge og de fælleskabs- og udviklingsmiljøer, der skal til, så de unge har masser af muligheder for både at dyrke og opleve det sociale nærvær, fællesskabet, men også muligheden for at prøve deres iværksættertanker af sammen med andre.

Mads Reenberg, der er tilflytter til Skjern, fokuserede også på de unges muligheder og provokerede blidt med en tilgang om, at vi skal passe på med, at byens faciliteter for unge ikke bliver for “pæne”. Der mangler nogle “skæve”,”rå” eller upolerede miljøer, hvor de unge selv får lov at indrette sig, selv får lov at bygge op. Derudover fokuserede Mads Reenberg på Skjern’s DNA, mangfoldighed, turde udfordre traditioner og byens evne og vilje til at integrere de mange tilflyttere. Der skal gøres endnu mere, så alle føler sig velkommen.

Efter de to lokale indlæg gik fremtidsforsker Jesper Bo Jensen på scenen. Med udgangspunkt i overskriften “Op på hesten og skab selv fremtiden i Skjern” og en unik evne til at oversætte de nationale tendenser til et Skjern perspektiv blev det tydeliggjort, at det faktisk går godt i Skjern med tilflytterfremgang, Skjern er nummer 18 i vækst ud af de hundrede største byer i Danmark, gode uddannelsesmiljøer for unge, god infrastruktur med bl.a. tog og så ligger produktionsdanmark lige i baghaven. Jesper Bo Jensen havde selvfølgelig også nogle fokusområder, hvor vi skulle styrke opmærksomheden fx udfordringerne inden for detailhandel, vigtigheden af at få tæt adgang til motorvejsnettet, de unges fraflytning og sluttede sit indlæg af med nogle bud på, hvad der kan gøres for at fremme bosætningen i Skjern.

 Over 300 udviklingsideer - og borgerne kan stadig aflevere flere.

Med disse input var der skabt en motiverende tilgang til dagens egentlige formål, nemlig at producere en masse ideer til, hvordan Skjern kan forsætte sin udvikling i årene fremover.

De godt 125 borgere fordelte sig rundt i 10 temagrupper, hvor der med stor entusiasme blev udvekslet og nedskrevet et hav af ideer til det kommende arbejde i temagrupperne.

“Med udgangspunkt i de oplysninger, vi fik ved afslutning af arrangementet ligger der over 300 ideer til den videre proces allerede nu” siger en meget tilfreds Niels Erik Kjærgaard, og fortsætter “Det er jo ikke slut endnu. Alle borgere kan fra tirsdag morgen kan via Skjern UdviklingsForum’s hjemmeside aflevere deres ideer til, hvordan vi skal udvikle Skjern”

Der var en rigtig god stemning i grupperne, og det blev godt indrammet af Bente Lægsgaard, som under Højlund’s Forsamlingshus med et smil udtrykte det sådan: “Det var en fantastisk oplevelse at mærke folks gejst og glæde i gruppen. Der kom virkelig mange ideer frem - også vilde ideer”

 Fantastisk opbakning til næste step

Nu skal de 10 arbejdsgrupper i arbejdstøjet frem til september måned. Med de mange ideer, der allerede ligger er der skabt et fantastisk udgangspunkt for deres arbejde.

På forhånd havde tre borgere pr. temagrupper sagt ja til at være værter for gruppernes videre arbejde. På kickoff dagen skulle temagrupperne så forsøge at supplere sig med yderligere deltagere - og lad det være sagt med det samme. Der var en fantastisk opbakning fra de fremmødte til næste step.

Som Peter Glargaard udtrykker det “Det er da en succeshistorien. Tænk at omkring 90% af deltagerne har meldt sig til det videre arbejde. Det slår alle vores forventninger”

Hvis der er borgere, som har lyst til at melde sig som deltager til temagruppernes videre arbejde, kan det stadig lade sig gøre via Skjern UdviklingsForums hjemmeside.

 En glad formand for Skjern UdviklingsForum

Initiativet til at udvikle og gentænke Skjern er taget af Skjern UdviklingsForum, som dermed ønsker at fortsætte succesen med den borgerdrevne udviklingsstrategi fra Den Grønne Korridor.

Det var da også en glad formand Lars Foged, der ved dagens afslutning kunne sige tak for en fantastisk dag til de mange ambassadører for Gentænk Skjern.

Som han udtrykte med et stort smil efter arrangementet 

Gentænk Skjern - tak for din deltagelse i lørdags.

 

Kære deltager på Gentænk Skjern kick off arrangementet

 Først en stor og varm tak for din deltagelse i lørdags.

Dernæst - Tillykke med din nye ambassadør-titel, nemlig ”Gentænk Skjern-Ambassadør”. Vi håber, du er med på ideen om, at du er blevet udnævnt til ambassadør for Gentænk Skjern-projektet.

Kort og godt går det blot ud på, at vi gerne vil have, at du forsøger at italesætte Gentænk Skjern med naboer, venner og bekendte, så projektet bliver synligt for endnu flere. I den forbindelse håber vi på, at du vil opfordre dem, du taler med, til at gå ind på vores hjemmeside www.Skjernudviklingsforum.dk, trykke sig videre til Gentænk Skjern og aflevere deres ideer til, hvordan vi udvikler Skjern frem mod 2030.

Vi håber også, du vil opfordrer dem til at overveje, om de skulle melde sig som deltager på én af de 10 temagrupper. Det kan også ske på vores hjemmeside.

Begge muligheder stopper ved udgangen af april måned, så vi kan give temagrupperne ro til at bearbejde de mange forslag.

……   Og så lige én ting til - Hvis vi må have lov til at fremsætte et lille ønske, så skal være, at vi meget gerne ser jeres hjælp til en større involvering af de unge 17+-årige, så vi også får deres ideer og deltagelse med i projektet.

 Kort og godt - Jo flere vi involverer, og jo bredere vi kommer ud, desto større synlighed får projektet -  og jo mere sikre bliver vi på, at det bliver en succes for vores by.

 Nå! Tilbage til kick off dagen. Nu har vi haft tid til at sunde os lidt over dagens forløb og ikke mindst resultatet. Lad det være sagt med det samme. Du og alle de øvrige deltagere gav os i styregruppen en fantastisk og uforglemmelig dag.

Stor deltagelse, højt humør, fantastisk engagement, masser af ideer, spændende Skjern Streetfood og et ja fra ca. 85% af jer til det videre forløb.

Det giver gejst og gå-på-humør til den videre proces frem mod borger-konferencen den 15. september i kulturcenteret.

 

Med høj humørhilsen
fra styregruppen

 

Mette Christensen, Keld Sandahl, Lars Foged, Preben Hørsted,

Peter Glargaard, Gunnar Thorup og Niels Erik Kjærgaard