Kære tilflytter, vi har brug for din hjælp

Kære tilflytter, vi har brug for din hjælp!

 

Skjern som tryg familieby, hvor alle føler sig velkomne, er et af de temaer der arbejdes med i Gentænk Skjern. Gruppen arbejder bl.a. med tiltag omkring tilflyttere til Skjern.

Det kan tage lang tid at falde til i en ny by, at lære nye mennesker at kende og føle, at man virkelig hører til.

Der har været mange ting i spil til, hvordan Skjern tager allerbedst imod tilflyttere. Bl.a. har gruppen snakket om en mentorordning og forskellige arrangementer.

Det er dog tilflytterne, der bedst kan svare på, hvad der er behov for, når man flytter til Skjern. Derfor har gruppen udarbejdet et spørgeskema til dem, der har valgt at bosætte sig i Skjern, så byen kan blive endnu bedre til at tage imod nytilkomne.

Er du tilflytter og har du lyst til at bruge fem minutter på at besvare spørgeskemaet, kan man henvende sig på følgende mailadresse gentaenkskjern6@gmail.com.