Byens udseende - baneterrænet

Det arbejder vi med:

Jernbanesporet skærer gennem Skjern by og deler den i to halvdele.

Oprindeligt lå byen på den østlige side, men over tid er flere og flere boligområder og institutioner vokset frem mod vest. Der er ikke mange overgang over banesporet, hvilket gør det oplagt med nytænkning for de tværgående passagemuligheder

Samtidig kalder området også på forskønnelse og aktivering - Skjern Lowline - der med tiden kan blive et nyt stisystem og måske en by-park.

I temagruppen arbejder vi med disse visioner, velvidende at store elefanter skal fortæres i små bidder, og aktuelt er vi i gang med at få opgraderet den 100 år gamle banetunnel.

Medlemmer af gruppen

Mette Højsgaard

Johnny Sørensen

Bent Jensen

Gunnar Frandsen

Lars Foged

Niels Erik Kjærgaard

Brian Meldgaard

Maj 2021

Herunder ses gruppens forslag til udvikling af baneterrænet.

Det er et kompliceret arbejde at komme igennem med, da rigtigt mange forskellige instanser skal involveres.