Det gode seniorliv for alle

Det arbejder vi med:

 

Det er godt at være senior i Skjern.

Der er mange gode tilbud og oplevelser, men vi vil gerne give alle mulighed for små og store ekstra oplevelser, hvor fællesskab, nærvær og brobygning mellem generationer er omdrejningspunktet.

Det gør vi ved bla.a at arrangerer gåture, gårdmusikanter, sætte samtalebænke op og meget andet.

Medlemmer af gruppen:

Janne Nielsen

Sonja Jensen

Helle Stærk

Lene Sikjær

Birger Randeris

Svend N. Hansen

Hanne Gade

Aase Foged

Kirsten Rask

Susanne Hørsted

Her er vi nu:

Kend din by - Kend din juleby

December 2023

Juleturen gennem byen med Keld Vinter som fortæller blev en succes med ca. 50 fremmødte - på trods af kulden.

Keld fortalte levende om husenes og menneskenes historie.

Aftenen sluttede i Lene Sikjærs hyggelige gårdhave. Her var der varm gløgg og tændt bål, ligesom juletræet glimtede smukt.

 

 

 

Kend din by - Skjern Brogaard

September 2023
Kend din by arrangement om Skjern Brogaard tirsdag den 26. september 2023 var rigtig godt besøgt.

Omkring 40 havde fundet vej til Petersmindevej i det fantastiske vejr.

Mange havde taget cyklen for at høre  museumsinspektør Torben Egebjerg fra Ringkøbing Fjord Museum fortælle en spændende historie om Kongevejen, Kong Hans’s Bro, Skjern Brogaard og Dommergården.

Peter Gråkær optog det fortællingen. Du kan høre den her.

Kend din by - Remisen

 

 

 

 

 

13. april 2023

Kend din by’s Remise arrangement  d. 12. april, må siges at være en succes med ca. 75 fremmødte.


Aase fra gruppen "Det Gode Seniorliv for alle" bød velkommen. Hun fortalte lidt om gruppens tidligere arrangementer, som f.eks indvielser af Gnagsbænke, Spis sammen i Fredskoven osv.


Jonas Christensen og Lars Foged fortalte på skift om Remisen før og nu, også lidt om fremtiden.


Der er lagt et stort arbejde i at få søgt penge til projektet (her har Niels Erik Kjærgaard været en stor hjælp).


Der er etableret et godt samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kulturcenter ved arrangementerne. De har f.eks sat en bar op.


Der har allerede været arrangeret flere koncerter. Mange har tilbudt at være frivillige, så det er en fornøjelse.


Det også muligt at leje stedet til private arrangementer.


Hansen og Larsen købte oprindeligt stedet på grund af bevaringsværdien.


Ved arrangementet, Gentænk Skjerns Kickoff møde d. 17. marts 2018 på Innovest for alle borgere i Skjern, kom Thomas Wilhelmsen med en god ide om, at det kunne være fedt med et sted/spillested for unge i Skjern.

Direktør Brian Meldgaard greb ideen, og nu har vi set resultatet.

TAK for det.

Byhaven

Fyraftensarrangement

September 2022

Knap 50 glade og forventningsfulde borgere var mødt op i Byhaven til fyraftensmøde mandag d. 19. september 2022 kl. 17.

Vejret var flot med sol og lidt blæst. Frede Haukrogh spillede til fællessang og sang lystigt og fortalte små krydrede historier.

Ritta Degn Olesen kom med en tale, der tryllebandt alle, så lidt eventyrligt blev det.

Hun fortalte bl.a.om barndommens have og haven nu.

Og også lidt om naboernes have på den anden side af hækken, som bevirker, at et fællesskab opstår, hvor der udveksles erfaringer og hverdagshistorier.

Der kunne købes frikadeller og kartoffelsalat samt vand og øl. Som aftenen skred frem og solen forsvandt, blev det lidt køligt, så aftenen sluttede ca. kl 19 efter nogle gode timer og en oplevelse rigere.

Gentænk Skjern gruppen ”Det gode Seniorliv for alle” vil gerne sammen med Aktivitetscenter Skjern udvikle Byhaven med flere PopUp arrangementer.

Indvielse

Mandag den 22. august 2022 blev Byhaven ved Skjern Aktivitetscenter indviet i overværelse af ca. 125 gæster.

Byhaven er opstået som et samarbejde mellem frivillige ved Skjern Aktivitetscenter og Gentænkgruppen "Det gode seniorliv".

Der var taler ved Janne Nielsen og Jens Erik Damgaard.

Begge talere udtrykte beundring for arbejdet med etableringen og håb om, at mange vil lægge vejen forbi og bruge haven til f.eks. en god snak om eller deling af krydderurter.

Jens Erik Damgaard klippede snoren. Derefter var der musik og hyggeligt samvær i det gode vejr.

 

 

 

 

 

Endnu et "Kend din by" arrangement

17. august 2022

Jens Fjord fortalte spændende om livet i Jernbanegade i årene fra han var barn og til i dag.

I den forbindelse hørte vi om alle husene, hvem der havde boet der, og det leben der havde været med mange børn og familier.

Der blev serveret rigtig mange sjove og rørende historier, blandt andet fra dengang møllen stod på torvet, hvor der også var mejeri mm.

 

8. juni 2022

“Kend Din By“ arrangement i Skolebyen med tidligere handelsskoleforstander Jørn Peder Nielsen blev en succes.


Jørn Peder fortalte på en levende og humoristisk facon historien om Handelsskolen , efter vi var guidet igennem Skolebyen.


Han kunne berette om bl.a K.T. Nielsen og Bent Ingolf, som begge havde været foregangsmænd i Handelsskolens udvikling.


Handelsskolen er tegnet af Arkitektfirmaet Friis og Moltke i 1966.


En helt igennem spændende aften. Tak til Jørn Peder. Hvor vi var Tættere på hinanden i fælleskab.

Gentænk Skjerns “Det Gode Seniorliv for alle” har et arrangement igen onsdag d. 17. august kl. 19 ved cykelhandler Jens Fjord. Han vil fortælle om Jernbanegade.


Vi mødes ved Holger Danske statuen.

 

 

April 2022

"Aktivitetscenter Skjern" og Gentænk Skjerngruppen "Det gode Seniorliv" laver Byens have ved Aktivitetscentret.

Vi håber, at det bliver til glæde for mange i Skjern på tværs af generationer.

 

 

31. marts 2022

Indvielse af Gnagsbænk ved Skjern Kirke, Ånumvej

Fredag d. 8. april kl. 13 indvies endnu en Gnagsbænk - denne gang skænket af Frode Madsens almennyttige Fond.

Fonden er vært ved en kop kaffe og kage.

Bent Østergård fra fonden holder en tale.

Leif Nielsen fra FGU, som har stået for udarbejdelsen af bænkene sammen med eleverne, vil også sige et par ord.

Der vil også være et par ord fra Gruppen Det Gode Seniorliv, Gentænk Skjern, som var dem der fik ideen til bænkene, hvor alle generationer, på tværs af nationaliteter, kan have mulighed for at mødes i et fælleskab.

Velmødt til alle.

 

Se mere fra indvielsen her.

Marts 2022

Gruppen er nu godt igang med “ Byens have”, som bliver placeret ved Aktivitetscenter Skjern.

 

Med økonomisk hjælp fra Velux medarbejderfond og Gentænk Skjern, har de nu fået mulighed for at realiserer nogle af alle de gode ideer.

 

Gruppen har haft en arbejdsdag, hvor der blev gjort klar til at etablere "Byens Have".

 

Der blev bl.a. malet paller, skovlet jord/sand og lavet højbede.

 

 

Oktober 2021

 

Gruppen "Det gode seniorliv for alle" havde en stand med på seniordagen i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter.

 

Gruppen fortalte om og viste de forskellige projketer, de har gang i.

8. september 2021

 

 

Igen en succesfuld aften med dejligt sensommervejr og en fantastisk fortæller: Carsten Daugaard.

Carsten er født og opvokset på Vardevej i huset Åhvile, hvor hans far og mor var bestyrere af Alderdomshjemmet Åhvile.

Før dem havde der været sommercafe.

Før igen boede en cirkusfamilie Munderling med 12 børn.

Der var ikke mange huse på Vardevej, da Carsten voksede op. Han fortalte om hvor Vagn Jacobsen boede. Herfra gik han i skole med en dreng, og de lavede mange drengestreger.

Der blev fortalt om en skrædder, “fine” Arne og om Skjerns første Uno X. Også om en togfører osv.

Historierne blev krydret af deltagernes erindringer, og der blev grinet en del.

Der var mødt ca. 30 op til arrangementet, som er en del af Gentænk Skjern.

Gruppen, Det Gode Seniorliv, arrangerer igen tur tirsdag d. 7. december kl. 17, “En Juletur” med Jørn Peder Bertelsen, som fortæller.

Se på Skjern Update eller Facebook.

27. maj 2021

Temagruppen “ Det gode Seniorliv for alle” havde arrangeret et møde med Grethe Larsen ved Ægpakkeriet, Bredgade 15 A Skjern.

Her fortalte hun historier om bygningerne og krydrede det med erindringer og oplevelser fra barndomsårene.

Det var levende og spændende fortælling.

Det handlede f.eks. om at alle børnene fik en spade i hånden, for at skulle ramme de rotter, der myldrede frem, når kornsække blev flyttet i laden, om lokum i gården og legene med de andre børn i området.

Der var mødt ca. 30 op, og de lyttede intenst og bidrog med forskellige historier.

Gruppen gentager disse ture til efteråret.

Maj 2021

Det her arbejdes der med lige nu:

Onsdag den 27.5.2021 kl. 18.30 er der planlagt en guidet gåtur med start fra det gamle æggepakkeri i Bredgade. Hold øje med Skjern Update for nærmere oplysninger.

Så har vi gang i nogle “gademusikanter” der skal spille rundt ved ældreboligerne i nærmeste fremtid. Det bliver med tilhørerne på egen  terrasse, så alt foregår i coronasikker afstand. Nærmere oplysninger til målgruppen straks der er helt styr på datoer m.m.

Vi arbejder stadig på Byens Have ved aktivitetscentret. Der er lavet skitser og kommet gode ideer ind.

Fællesspisning i Fredsskoven bliver fredag 18.6.2021 før koncerterne. Hvis det ændres pga. restriktioner er alternativet d.20.8.2021.

Og så er der gang i Gnagsbænkene på FGU.

“Under bøgen” er næsten klar, men indvielse udsættes til vi må mødes igen.


"Kærestebænken" står også næsten klar, dog uden en køber.


Så har eleverne haft til opgave at analyserer "MR swing King" og det er der kommet fine skitser og sjove ideer ud af.

 

 

 

 

 

 

Havetanker

7. juni 2019 
Gruppen " Det Gode Seniorliv for alle” havde arrangeret Skub en Ven, dvs. taget en ven under armen og deltaget i fællesskabet.

Temaet var kunst og skulpturer på Kunstruten i Skjern by.
Kjeld Vinter delte ud af sin store viden om de enkelte skulpturer. Han gjorde det levende og spændende. Krydrede det med at fortælle om en  hemmelig skulptur som ingen af deltagerne før havde set. Skulpturen er lavet af Karl Åge Riget, den er uden titel, opført i poleret rustfri stål.

Vi så en mindesten på Bergs Plads. Denne sten, fortalte Kjeld, er meget smuk og relieffet fremstår tredimensionelt, når solens stråler rammer den.

Vi sluttede på Banegårdspladsen, her så vi studenterstien og vandskulpturen, dog uden vand..., den symboliserer Skjern å og Ringkøbing fjord.
Fortæl det til en ven og tag hinanden under armen og få nogle hyggelige stunder i et godt fællesskab.

Der var ca. 20 deltagere.

 

Sommer 2018

Medlemmer af gruppen, "Det gode seniorliv for alle", har haft travl med at flytte bænke i byen. 

Det er sket for at finde ud af, om en omorganisering af placeringen af byens bænke, kan få flere til at sætte sig ned for at nyde byen og samtale om stort og småt.

Flyttefolkene gør opmærksom på, at de hverken er bænkebidere eller bænkevarmere.