Skjern Å Bad historien

Billeder fra indvielsen 16. juni 2023

 

Hør talerne fra indvielsen ved at klikke her.

Tak til Peter Graakjær for optagelsen.

 

 

Å Badets sponsorer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovenstående billeder er taget af Erik Kristensen.

 

Det arbejder vi med:

Gruppen arbejder med etablering af et badebroanlæg og et fornyet bolværksbroanlæg i Skjern Bådehavn, til gavn for diverse brugere af området og til områdets generelle forskønnelse.

 

Dagbladet Ringkøbing Skjern har lørdag den 3. september 2022 bragt en artikel om projektet .

Læs artiklen her - 200.000 kroner til Skjern Å-bad som endnu mangler de sidste penge for at komme i mål.

 

Dagbladet Ringkøbing Skjern har lørdag den 28. august 2021 bragt en artikel om projektet .

Læs artiklen her.

Medlemmer af gruppen:

Povl Borre Andersen

Torben Andersen

Benny Madsen

Frede Haukrogh

Bent Olsen

Niels Peter Jensen

Carsten Ørskov 

Peter Ulriksen

Ole Kronborg

Vagn Sloth Madsen

Jakob Agerbo 

Lars Foged

26. august 2022

Nordea-fonden har bevilget kr. 200.000 til projektets gennemførelse. I alt er der nu finansiering for kr. 1.2 mio. Endnu mangler der nogle hundrede tusinde kroner. Der arbejdes fortsat med finansiering og tilretning af budget. Forventet realisering af projektet vil være i foråret 2023.

Billedet er fra et i Skjern Bådehavn afholdt møde den 30/8 2022 med projektgruppen, Kong Hans Vinterbadere, Skjern Kajakklub og Thomas Hammelev Larsen fra Nordea i forbindelse med bevillingsoverrækkelsen. Det er Thomas Hammelev Larsen til højre for billedets midte.

24. februar 2022

Skjern Å-bad projektet har 9/2 2022 gennem Ringkøbing-Skjern Kommune fået tilladelse til at opføre et anlæg i såkaldt landzone.

 

30. december 2021

I juledagene har Ringkøbing-Skjern Dagblad bragt 1 artikel og en leder om Skjern Å-bad.

Her er lidt info, hvis du vil finde artiklerne: (Artiklerne er låste - kun for abonnenter, så vi linker ikke til dem, men du kan finde dem i aviser fra de nævnte dage eller søge dem på Dagbladets hjemmeside)

Dagbladet Ringkøbing-Skjern 27.december 2021:


Skjern Å-bad modtager stort pengebeløb: - De store skridt er taget, og vi er meget tæt på nu

og

Leder med titlen "Koldt gys på vej i Skjern Å."

21. december 2021

Projektet har her i december måned 2021 fået lovning på yderligere bevillinger. Der er søgt 4 fonde om støtte.

Nyt er, at Friluftsrådet har bevilget 300.000 kr. og Sydbank Fonden har bevilget 75.000 kr.

Således er de samlede støtteerklæringer nu oppe på ca. 875.000 kr. Det samlede budget for projektet er på 1.000.000 kr. 

 

 

Status 10. november 2021

Gruppen fik i efteråret 2020 af RS Kommune bevilget 300.000 kr. til et projekt med et badebrosanlæg på grundlag af en i foråret 2020 indsendt projektbeskrivelse.

I det videre arbejde har der været en dialog med arkitekt Bo Christensen, Skjern, og udviklingskonsulent og projektleder Søren Fredriksen ved RS Kommune. 

Undervejs har der været inddraget forskellige brugergrupper/interessenter, herunder en gruppe af vinterbadere og Skjern Å Kajakklub. 

Gruppen har også i en indledende kreativ fase inddraget elever og lærere fra DHE-skolen, Skjern.

Ultimo maj 2021 vedtog gruppen at arbejde videre med et 3 fløjet ’flydende’ badebrosanlæg på bådehavnens østre side, som skitseret af arkitekt Bo Christensen, bygget ud fra en bagvæg af 3 containere til opmagasinering m.v., med platforme til opstilling af fx mobil sauna og med et centralt trampolinlignende liggeområde. Alt sammen forsøgt indtænkt på en skånsom måde i områdets natur og inspireret af fx formen i den gamle nu nedrevne Skjern Brogårds 3 længer. Ang. bolværksbroen på havnens vestre side arbejdes der med et forslag til en ny bro (flydebro) til erstatning af den allerede eksisterende.

En ansøgning til RS Kommune om dispensation fra nogle såkaldte §3 restriktioner i projektområdet er blevet godkendt i oktober 2021. En tilsvarende ansøgning om byggetilladelse i landzone (som projektområdet er) henstår.

En ny udgave af projektets budget er blevet udarbejdet af arkitekt Bo Christensen i samarbejde med entreprenørfirmaet Hansen & Larsen (Brian Meldgaard, her). Der forudses et budget på ca. 1.000.000 kr. (+ moms).

Projektet har indtil videre ansøgt fire fonde om støtte. Foreløbigt er der opnået støtte på 200.000 kr. fra Lokale- og Anlægsfonden.

Gruppen forestiller sig, at ejerskab og drift, på længere sigt, skal forhandles med fx relevante brugergrupper og myndigheder, herunder RS Kommune. Som projektet ser ud nu, forsøges det at minimere behovet for drift så meget som muligt.

Tovholdere i gruppen er Torben Andersen og Povl Borre Andersen. Kontaktperson er Povl Borre Andersen: pborreandersen@gmail.com , 27771337

 

Foreløbig visualisering

 

Foreløbig visualisering

 

 

Februar 2021

Den grønne gruppe arbejder med at få etableret et permanent bad ved Skjern Bådhavn.

Til brug for ansøgninger til fonde er der er udarbejdet et materiale af arkitektfirma Bo Christensen Aps. Materialet ses herunder.

 

 

 

 

Det grønne Skjern

Vinterbadning planlægges i sommervarmen og 40 elever fra DHE bakker op.

26.06.20

Skjern Åbad ved Skjern havn fik en varm støtte fra 40 flittige elever fra Designsporet på  Den danske Design- og Håndværksefterskole, DHE, ved en festligt fernisering i Ringkøbing-Skjern kulturcenter først på ugen.

De 40 elever fra 9. og 10. klasse på DHE har sammen med deres vejledere, lærerne Otto Pilgaard og Nikolaj Andersen, gennem skoleåret undersøgt, ideudviklet, tegnet og til sidst skabt et tænkt univers i området ved Skjern Brogaard og Skjern Havn ved Kong Hans Bro og Skjern Å. Eleverne har skabt 4 store modeller og talrige skitser og  plancher, som viser, hvordan de som unge mennesker tænker sig et friluftunivers i de smukke naturrammer på en bæredygtig facon.

Kong Hans Vinterbadere har gennem 2 vintre budt på iskolde åbade og efterfølgende opvarmning i dampende vildmarksbade. Der har været stor tilstrømning og vinterbademester Benny Madsen og Kajakforeningens formand Torben Andersen tog godt mod elevernes nye ideer. De unge mennesker indtænker shelters, udsigtshuse og platforme af træ, og ikke mindst badebroer og anlægskajer til kajaksejlerne. Man har sågar indtænkt et beskytte badeområde med net, så uheldige badende undgår bid fra de store gedder, som – formentlig -  findes på stedet.

Mellem DHE's elever og Gentænk Skjerns Åbads-gruppe har der været et forbilledligt samarbejde udtrykker både efterskolen og Skjern Åbadets formand Carsten Ørskov og både han og Frede Haukrogh fra Skjern Udviklingsforum var dybt imponerede over den kreativitet, der var udfoldet. Vend gerne tilbage til Skjern, stedet hvor ting sker, fordi der er folk, som ønsker udvikling og engagerer sig, fastslog de begge. Skjern Åbads-gruppen arbejder flittigt videre med fondsansøgninger og videre planer, siger Carsten Ørskov.

Udstillingen af elevernes fine arbejde kan ses i Ringkøbing-Skjerns foyer ved bowlingbanerne. Lars Foged fra Skjern Udviklingsforum, som havde arrangeret denne sidste workshop og fernisering,  opfordrer alle til at lægge vejen forbi Kulturcenteret og  kvitterede for det gode samarbejde med coronarigtig servering for de unge mennesker. Udstillingen kan ses frem til august 2020 og den er helt gratis!