Kunstværker og mindesten i det åbne rum i Skjern

Her kan du se en grundig oversigt med billeder og beskrivelse af de kunstgenstande, der findes i det åbne rum i Skjern.

Elmo Flaskager har lavet gravearbejdet og skrevet teksterne. Billederne er taget af Per B. Rasmussen, Tage Brinkmann og Elmo Flaskager.

Brug oversigten herunder til at planlægge en kunsttur rundt i Skjern med dine naboer, kortklubben, din skoleklasse, dig selv, børnebørnene eller hvem, du gerne vil på tur med. Der er meget mere, end du forventer. Tag mobiltelefon med på turen og læs om det kunstværk, du står ved via vores hjemmeside. Der er til mange timers underholdning, fornøjelse og læring.

Samlet oversigt over kunstværkerne og mindestenene samt deres placering.

1. ”Høstmanden” mellem Skjern Bibliotek og Rådhuset.
2. ”Holger Danske” på Holger Danskes Plads.
3. ”Opus 83”. Indgangen, Skjern Rådhus, Finderupsvej.
4. ”Skjernpigen Nicole med stol”. Banktorvet.
5. ”Vandkunsten”. Banegårdspladsen.
6. ”Jubilæumsskulpturen” 2008. 50 års købstadsjubilæum v/Bredgade mod
Banegårdspladsen.
7. ”Maske” af Galschiøt på Nordeas sydmur.
8. ”Vestjyllands Navle”. Tinghusvej.
9. ”Kulturtagene” af Per Arnoldi. Banegårdspladsen.
10. ”Posthussøjlen” ved nordsiden af Fakta.
11. ”Firkløverbænken”. Foran lægehuset. Det tidligere Tinghus.
12. ”Mr. Ford” Boligselskabet Lejerbo på hjørnet af Bredgade og Klostervej.
13. ”Tvedelt kasseskulptur” eller ”Uden navn” ved Boligselskabet Lejerbo.
v/Bredgade/Nørregade/Nygade/Nygårdsvej.
14. Sigurd Bergs mindesten v/Parkeringspladsen ved Dagbladet.
15. ”Hanen galer” i Byparken.
16. ”Stjernevejen” i Byparken.
17. ”Skrøbelighed” ved Boligselskabet Lejerbos nye boliger v/AktivitetsCenter.
18. ”Håndboldspilleren” ved Ringkøbing-Skjern Kulturcenter v/Ranunkelvej.
19. Skjern Open Art Workshop i gårdhaven, Ringkøbing-Skjern Kulturcenter.
20. ”Omhu” foran IDE BILER, Arnborgvej.

21. ”Superægget” i rundkørslen ved Ringvejen Øst.
22. ”Kysset” i rundkørslen ved Ringvej Nord.
23. Mindesten ved Kong Hans’ Hul sydøst for Kong Hans’ Bro.
24. ”Prædikestolen”, Skjern enge, ved Kong Hans’ bro.
25. Frederik den Syvendes buste i Anlægget.
26. Genforeningsstenen i Anlægget (legepladsen) syd for Kirkeskolen.
27. Jens Sønderups mindesten i Anlægget (legepladsen) syd for Kirkeskolen.
28. ”Vejviserstenen”. På hjørnet af Vardevej/Ånumvej, Kirkens parkeringsplads.
29. Molly Pedersens mindesten ved Fredskoven ud mod Ånumvej.
30. ”De tre skulpturer”. Kunstværk ved Vestjysk Handelsskole.
31. ”Løg” ved Skjern Tekniske Skole, Skolebyen.
32. ”Nutcracker” ved DHE, Skolebyen.
33. ”The Hand” ved DHE, Skolebyen.
34. ”Skulpturparken” af Palle Mernild ved Innovest.
35. Tunnel under jernbanen mod Amager.
36. Tunnel under Jernbanen mod Brinkkvarteret.
37. Tunnel under Ringvejen mod Vester Birk.
38. Tunnel under Ringvejen mod Industrikvarteret.
39. Skulpturer langs ”Den Grønne Korridor”.
40. Fuglekasser langs ”Den Grønne Korridor”.

1. ”Høstmanden”

Af Elmo Flaskager

Skulpturen blev afsløret ved en ceremoni den 29. maj 1962 og fik sin placering i Rådhushaven mellem Rådhuset (Finderupsminde) og Biblioteket. Efter byggeri af det nye rådhus i 1970-71 har denne placering ofte været til drøftelse blandt politikerne. Men det var på initiativ af Skjern Håndværker- og Industriforening, at ”Høstmanden” i 1986 blev flyttet til sin nuværende lokalitet foran Skjern Biblioteks hovedindgang, Engtoften 1.

”Høstmanden” er skabt i bronze af billedhugger Bent Sørensen og fik oprindeligt navnet ”Manden, der høster”. Den er en gave fra Ny Carlsberg Fonden i anledning af, at Skjern ændrede status til købstad den 1. april 1958.

”Høstmanden” blev afsløret af billedhugger Bent Sørensens frue, og ved ceremonien deltog flere fra Ny Carlsberg Fonden, bl.a. direktør Jørgen Styhr. Fra Skjern Byråd deltog borgmester N. Stie Hansen, som takkede for gaven. Også K.T. Nielsen deltog, og under en frokost bagefter på Grønlunds Hotel læste K.T. Nielsen et digt, som han havde forfattet til lejligheden som en hyldest til Ny Carlsberg Fonden:

”Mæ slid og slæb i manne aar
a passed har mi’ fødegaard,
som ga’ wos glee og gode kaar,
snaar mier, end wi ret forstaar.
I høstens tid a krummer ryg
og samler neg af rug og byg;
dem fold, det gav, blew os til lyk’,
af det ku’ Carlsberg law’ djer bryg.
Den gammel’ brygger var geni,
og inden læng’ hans industri

blew verdens største bryggeri,
for Carlsberg-øl de flest’ ku li’.
For alt det overskud, han fik,
mens salget stadig fremad gik,
han købte skulpturer og grafik,
for kunsten haaed’ han altid blik.
Nu staar a saa her midt i Skjern,
hvor a skal mind’ jer nær og fjern
om det, vi allesammen ska’:
”Laboremus pro patria”.

 

Ifølge Historisk Atlas.dk er der på Nordjyllands Kunstmuseum en 42 cm høj model af statuen.

Kilde: Skjern Dagblad den 29. maj 1962 og Vestkysten den 30. maj 1962 samt Ringkøbing-Skjern Museum.

Foto: Per Rasmussen, FotoGruppen MidtWest

2. Holger Danske

 Af Elmo Flaskager

Bronzefiguren Holger Dansk blev til på bestilling af hotelejer Anders Jensen til billedhugger Hans Pedersen-Dan.

Først støbte billedhuggeren en gipsfigur som derefter dannede grundlag for en støbeform til selve statuen. Den færdige bronzestatue af Holger Danske placerede hotelejeren foran Hotel Marienlyst ved Helsingør. Og selve gipsfiguren blev placeret på Kronborg, men udskiftet i 1985 med en kopi i beton, idet gipsen var ved at smuldre på grund af fugt. Placeringen af gipsfiguren på Kronborg skyldes måske forfatter og krønikeoversætter Christiern Pedersens nære tilknytning til Helsingør? (Se afsnittet om ”Kong Olger Danskes Krønike”).

I 2013 valgte direktøren på Hotel Marienlyst at sælge skulpturen på Lauritz.com. Helsingør kommune, som gerne ville beholde bronzeskulpturen inden for kommunens grænse, var med frem til tre mio. kr., men blev budt over af ejendomsmægler Jørgen Axelsen, Skjern, med et beløb på 3,2 millioner kroner plus salær.

Den 2. maj 2013 fik bronzestatuen en midlertidig plads på Banegårdspladsen i Skjern. Men efter et kort besøg i Nyborg fik Holger Dansk den 10. november 2014 sin nuværende placering på Mølletorvet, som i samme forbindelse blev omdøbt til Holgers Danskes Plads.

I en længere artikel den 6. maj 2014 om Holger Danske i Dagbladet Politiken er der bl.a. følgende citat af Jørgen Axelsen: ”Op mod 90 af Skjerns borgere har købt folkeaktier i statuen, ligesom flere af byens førende erhvervsdrivende har givet fem- og sekscifrede støttebeløb. På den måde er Holger blevet et symbol på den driftige pionerånd, som altid har præget den unge stationsby”.

I flere hundrede år har Holger Danske været en europæisk sagnfigur og et betydningsfuldt symbol som dansk sagnhelt. Oprindelig stammer myten om Holger Danske dog slet ikke fra Danmark, men dukkede første gang op i "Rolandskvadet", et hovedværk i fransk middelalderlitteratur. Under navnet "Ogier le Danois" optræder Holger Danske her som en af Karl den Stores krigere, der øver vældige bedrifter og frelser Frankrig i et stort og afgørende slag.

Det var dog oversættelsen af ”Kong Olger Danskes Krønike” fra fransk til latin og derefter i 1534 til dansk af forfatter Christiern Pedersen, at danskerne får kendskab sagnheltens bedrifter og sagnene om, at han i tilfælde af et fjendtligt angreb vil vågne af sin søvn og øve nye sejrrige bedrifter. Derfor: Kommer der en udenlandsk fjende og vil gøre Danmark ondt, vil Holger Danske slå øjnene op, rejse sig i al sin vælde, hæve sit sværd, forsvare Danmark og sende fjenden på flugt.

Disse sagn om slumrende folkehelte, der vil vågne op til dåd, hvis deres lande kommer i nød, findes overalt i Europa. Således fortæller et tysk folkesagn, at kejser Frederik Barbarossa sidder fast i Kyffhäuserbjerget i Thüringen med skægget vokset fast i klippegulvet. Hvis Tyskland skulle komme i nød vil kejseren vågne - ganske som Holger Danske. I Norge fortæller et sagn, at Olav Tryggvason opholder sig på et kloster i Østen og vil vågne, hvis Norge kommer i nød. I England er det kong Arthur og Ridderne af det runde bord.

Sagnet om Holger Danske har især i romantikken spillet en stor rolle hos danske digtere og komponister som fx i H.C. Andersens eventyr ”Holger Danske” og hos B.S. Ingemann, der har skrevet flere digte om Holger Danske. Mest kendt er vel sangen ”I alle de riger og lande” fra 1837. Under Danmarks besættelse tog en modstandsgruppe navnet Holger Danske.

 Kilde: Dagbladet Politiken, Frederiksborg Amts Avis, Dagbladet Ringkøbing-Skjern, Wikipedia.dk og Den Store Danske Encyklopædi.


Foto: Per Rasmussen, FotoGruppen MidtWest

3. Opus 83

 Af Elmo Flaskager

I anledning af Skjerns 25 års købstadsjubilæum skænkede Ringkøbing Bank (nu Vestjysk Bank) en skulptur til Skjern Kommune opstillet foran hovedindgangen til Skjern Rådhus på Finderupsvej. Skulpturen, der er skabt af Ejgil Westergaard fra Lemvig, blev opstillet den 8. april 1983 og fik ved afsløringen mange rosende kommentarer som fx ”en moderne skulptur med fine relieffer af musicerende mennesker og fugle”.

Værket fik oprindeligt navnet ”Musikstenen”, men en udskrevet navnekonkurrence resulterede i 150 indkomne forslag, og den 3. maj 1983 afsløredes det vindende navn ”Opus 83” foreslået af Aase Rahbek, Tarm. ”- En god kombination af årstallet og kunstværkets musikalske symboler, idet ordet Opus bruges om musikværker”.

I øvrigt blev 25 års købstadsjubilæet festligholdt den 8. april 1983 ved et storstilet arrangement: Borgmester Chr. Lundsgaard inviterede til morgenkaffe og rundstykker på Rådhuset med underholdning af Skjern Pigekor, festgudstjeneste i Skjern Kirke kl. 11, jubilæumsreception om eftermiddagen på Rådhuset med udstilling af gamle fotografier arrangeret af fotograf Aage Knak og museumsinspektør Kim Clausen og om aftenen en kæmpe jubilæumsfest i Skjern Hallens to haller med festmiddag og revy-kavalkade for 1000 mennesker i hal 1 og med bal for de unge til Poul P’s orkester fra Skive i hal 2. (Gengivet i Skjern Dagblad den 1. marts 2008. Hvad skete for 25 år siden.)

Kilde: Skjern Dagblad den 3. maj 1983.