Egon Søgaards Bro

Egon Søgaards Bro

Egon Søgaards Bro

Tidligere borgmester i Skjern Kommune, Egon Søgaard (1931-2008) lægger navn til Kirkeskolens bro, som dagligt passeres af hundredvis af skolebørn.

Egon Søgaard, der kom til Skjern i starten af 50’erne, var aktiv lokalpolitiker, bestyrelsesmedlem i Ringkøbing Bank, og formand for Skjern Museum, senere Skjern-Egvad museum i en lang årrække. Var med til at sætte Skjern-Egvad Økomuseum på det museale Danmarkskort.

Egon Søgaard satte som borgmester fra 1986-1990 mange initiativer i gang og trak virksomheder til byen. Skjerns udvikling tog et vældigt ryk i de år, og initiativerne blev videreført af Borgmester Viggo Nielsen.

Visionært lagde Egon Søgaard lagde skinner for debatten om Skjern Ådal og naturen her. Han nåede at se Skjern Å genslynget og Egon Søgaards Bro er en påmindelse om naturens plads i Skjerns identitet og Egon Søgaards store rolle.

Egon Søgaards bro er den femte i rækken af Skjerns Skønne Broer, og som tidligere har der været et konstruktivt samarbejde mellem Ringkøbing-Skjern Kommune ved Jens Cordius og Skjern Udviklingsforums Broudvalg ved Bent Olsen om opførelsen.

Skjern Udviklingsforum har samlet midler til de dekorerede glaspartier. Designoplæg ved arkitekt Bo Christensen blev fulgt op med særdeles kreativt design fra Anna-Marie Møllers hånd. Udfordrende tilpasning af panserglasset har været trygt lagt i hænderne på Keld Sandahl.  Fiskevalg og finurlige tekster tager Lars Foged og Frede Haukrogh ansvaret for, og det er dokumenterbart, at alle de ni afbildede fiskearter, samt den smukke vandranunkel, forekommer i Kirkeå.

Stor tak til sponsorerne Vestjysk Bank, Ringkøbing-Skjern Museumsforening, Skjern Papirfabrik, JB Autolakering, Partner Revision og Anne Mette og Jørgen Obling for økonomisk hjælp

Broen blev indviet den 28. september 2018, hvor Egon Søgaards familie samt mange Skjern Borgere var tilstede og 125 børn fra Kirkeskolen sang: Velkommen lille land!

Taler ved indvielsen.

Således så den gamle bro ud.