Poul Grenes Bro

 

Elmo Flaskager: Teksten herunder er med enkelte tilføjelser/ændringer en gengivelse fra Skjern UdviklingsForums hjemmeside.

Poul Grene (1924-2012) overtog familiefirmaet som ganske ung og gjorde virksomhederne Chr. C. Grene (nu Kramp) og Hydra-Grene til landskendte og internationale spillere på deres felter. Virksomhederne har begge været væsentlige motorer for Skjerns udvikling. 

Poul Grenes Bro blev indviet den 29. september 2017.

Broen er placeret i Byengen og en af de mest befærdede i Den Grønne Korridor. Den erstattede en udtjent træbro, som flere gange var ved at skylle væk under oversvømmelser. I samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune blev klimasikring tænkt ind: Broen og stien er hævet, så der opstår en dæmningseffekt, hvor voldsomme regnmængder kan holdes tilbage, så de ikke anretter skade i byen.

Peder og Petra Grenes Familiefond samt firmaerne Grene (Kramp) og Hydra-Grene har bidraget økonomisk.

Under indvielsen blev det nævnt, at Ringkøbing-Skjern Kommune har bidraget med anlægsarbejde, fundering og vejfornyelse, og arkitekten bag Poul Grenes Bro, Bo Christensen, blev hyldet for sit design.

Formand for ”Den Grønne Korridor”, Bent Olsen, fremhævede de frivillige smede fra Vestjysk Smedelaug for deres fine håndværk.

Anne Grene udtrykte på familiens vegne rørelse over dette mindesmærke for faderens virke i Skjern gennem en menneskealder.

Indvielsen sluttede med, at forsamlingen sang ”God morgen, lille land!”.

Kilde: JydskeVestkysten den 25. september 2017 og Skjernudviklingsforum.dk

Foto: Elmo Flaskager.