Om foreningen

Hvordan og hvornår er foreningen blevet til?

 

Efter kommunesammenlægningen i 2007 blev der behov for et lokalråd/borgerforening i Skjern. Den dynamik og udvikling, der altid har kendetegnet Skjern By, skal gerne holdes i gang. Det var og er tillige nødvendigt, at Skjern og Tarm samarbejder over åen, samtidig med at alle 5 centerbyer skal finde en fælles identitet i den nye storkommune.

I 2011 var der stiftende generalforsamling i Skjern Udviklingsforum og siden er det gået slag i slag med nu ca. 500 borgere og firmaer i medlemskredsen. Formand Mette Madsen og flere gode bestyrelser har bragt os frem til 2017, og herefter har jeg haft fornøjelsen at være formand for verdens mest arbejdsomme og kreative bestyrelse. Vi har sammen med borgere og firmaer og kommunen bygget broer, malet tunneller, rengjort byen, købt en scene til at leje, budt velkommen til nye borgere, holdt Skt. Hans fester og været med, hvor end, det har sneet! Vi forsøger at blande os og inddrage andre!

Den Grønne Korridor Skjern har været det helt store og samlende projekt med stort folkeligt engagement gennem flere år. Den Grønne Korridor er afrapporteret ved velbesøgt møde i januar 2018 og lagt i videre varetægt hos de frivillige i byrumsbanderne i samarbejde med kommunen. Den Grønne Korridor fortsætter som vigtigt udvalg under Skjern UdviklingsForum. Vi følger vort ”barn”. Som noget nyt i år ligger der kort over Den Grønne Korridor her på hjemmesiden, - lige til at printe ud, - og for hvert byrum er der masser af fortællinger samme steds – kik selv!

Året 2018 har været præget af at holde gang i vore mange aktiviteter, men samtidig en stor satsning, nemlig at gentænke Skjern – dvs. stå for en borgerdrevet proces, hvor alle har kunnet tænke tanker og komme med ideer for Skjerns fremtid mod 2030. Var vi for ambitiøse? Næppe, fordi over 100 aktive borgere mødte op ved startskuddet på Innovest den 17. marts. De har arbejdet sommeren over, og den 3.december bliver er alle gode ideer kogt sammen med forslag til en konstruktiv videre proces – Skjern er i en evig bevægelse!  – kik på hjemmesiden under Gentænk Skjern . 

Hvad er formålet med foreningen?

Skjern UdviklingsForum er en upolitisk, borgerdrevet forening, som tager initiativer og gennemfører projekter, som gør Skjern til et endnu bedre sted at bo, leve, uddanne sig og arbejde

  • Vi arbejder for forskønnelse af vores by, aktivitet i gaderne og i fritidslivet samt et aktivt medborgerskab. Vi lytter til dine ideer og samarbejder med Kommunen og foreninger
  • Vi mener, at glæden ved og omsorgen for lokal udvikling fint går hånd i hånd med at trække samme vej i Ringkøbing-Skjern Kommune og samarbejder med de andre 4 centerbyer
  • Vi håber, at du bidrager med et medlemskab og gerne giver en hånd med i vores arbejdsgrupper. Kontakt bestyrelsen eller undertegnede!
  • Velkommen i fællesskabet og mod fælles mål

Gå endelig på opdagelse i vores fyldige hjemmeside, som kan svare på meget, og er du i tvivl om noget, er bestyrelsen og jeg altid parate.

November 2018

Lars Foged,

Formand for Skjern Udviklingsforum