Gentænk Skjern - startfasen

Fremtidens Skjern - 2030

Der kom ca. 350  - 400 gæster for at se, hvad de forskellige temagrupper har arbejdet med gennem det sidste halve år.

De mange ideer blev præsenteret på de flotte stande i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter.

Se billeder fra dagen her

Messebogen fra 15.9.2018

I forbindelse med messen den 15. september 2018, er der udgivet en bog med alle de mange ideer fra grupperne.

Denne bog er tilgænglig digitalt. 

Hent bogen ved at trykke  her.

Materiale fra temagrupperne lørdag d. 15.9.2018

Handelslivet

Byens udseende og liv

Lørdag den 17. marts 2018 kl. afholdt Skjern Udviklingsforum Kick-off dag for Gentænk Skjern.

 

Find link til glimt fra dagen her.

Vi håber, at succes’en fra Den Grønne Korridor, Skjern kan videreføres i projektet Gentænk Skjern, der er tænkt som det næste store projekt med borgerinvolvering i regi af Skjern Udviklingsforum.


Ringkøbing-Skjern Kommune og The Architecture Projekt startede i realiteten dette projekt med Samtalesalonen den 8. november 2016 i slagteriets gamle slagtehaller (slagterimødet). Desværre besluttede kommunen efterfølgende at træde ud af projektet med henvisning til projektøkonomien og de valgte politiske prioriteringer, hvor andre byer i kommunen er prioriteret før Skjern bl.a. den igangværende – og meget spændende – helhedsplanproces for Ringkøbing.


På Skjern Udviklingsforums visionsmøde den 22. maj 2017 blev det besluttet at nedsætte en mindre arbejdsgruppe, som skulle arbejde med et mere konkret oplæg til den videre proces og den 23. oktober 2017 besluttede SUF, at afvikle et særskilt temamøde om Gentænk Skjern den 20. november 2017, hvor der blev taget endelig stilling til, at projektet gennemføres og hvilken input til projektgennemførelsens form og indhold. Afledt heraf har styregruppen udarbejdet vedlagte   procesbeskrivelse.


Gentænk Skjern -> Nytænk Skjern Tarm
I den seneste tid har der været flere konstruktive drøftelser mellem Skjern Udviklingsforum og Tarm Lokalråd/Tarm Udviklingsforum med henblik på at styrke samarbejdet mellem de to byer. Tarm Lokalråd udarbejdede sidste år ”Udviklingsplan 2017 Tarm by” og med Gentænk Skjern processen her i 2018 er der skabt et godt udgangspunkt for et overbyggende forløb, hvor relevant ideer og temaer fra de to udviklingsforløb videreudvikles for at styrke Skjern Tarm området i konkurrencen med andre byer, når der tales vækst og bosætning.


Det er derfor aftalt, at repræsentanter fra Skjern Udviklingsforum og Tarm Lokalråd – efter Gentænk Skjern processen - sætter sig sammen for at drøfte, hvordan dette forløb gribes an. Det forventes, at den konkrete "Nytænk Skjern Tarm" fase først løber af stablen i 2019 

Afledt heraf er det endvidere aftalt, at Gunnar Thorup, der er formand for Tarm Lokalråd indtræder som observatør i styregruppen for Gentænk Skjern.

 

Sponsorer for Gentænk Skjern: