Skjerns smukke tunneller

Skjerns smukke tunneller.

 

Ideen til at udsmykke byens tunneller fremkom på et borgermøde den 9. november 2011, hvor der også kom mange andre gode ideer, der senere er blevet gennemført.

 I forbindelse med udsmykningen af tunnellerne har der været inddragelse af borgere, forretninger, virksomheder, kommunen og Ringkøbing-Skjern Dagblad. 

I forbindelse med projektet ”Kunst i tunnellerne” er der oprettet en Tunnelbande, der hver år tager rundt i de 4 tunneller for at rengøre og reparere malingen i tunnellerne.

Sammen kan vi det mest utrolige.

 

Så er byens tunneller blevet rengjorte, så de står flotte og farverige. (juni 2018)

Tak til Mette Madsen og hendes tro hjælpere, Willy, Gunnar og Niels Jørgen der har gjort rent i alle byens tunneller.


Et stort stykke arbejde, hvor Skjern UdviklingsForums nye klipper er kommet i brug - også en tak til de naboer, der giver banden lov til at bruge haveslangen.


Vi takker for indsatsen, et meget synligt vedligeholdelse, der ellers ikke ville blive gjort.